Urlop macierzyński 2016, uprawnienia dla rodziców

Urlop macierzyński 2016, uprawnienia dla rodziców

Urlop macierzyński 2016. Co się zmieni w przepisach na temat urlopu macierzyńskiego od 2016 roku. Wynagrodzenie za czas urlopu macierzyńskiego.
📖 Czyta się średnio w 2 min. 🕑
Urlop macierzyński rozpoczyna się od dnia porodu, zatem nie ma potrzeby składania wniosku o jego udzielenie. Wniosek o urlop macierzyński pracownica składa tylko wówczas, gdy chce go wykorzystać przed planowanym terminem porodu. Pracownica może bowiem wykorzystać przed porodem maksymalnie 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. Podstawowy urlop macierzyński jest, co do zasady, dla pracownicy obowiązkowy.

Urlop macierzyński – przez jaki czas przysługuje

Wymiar urlopu macierzyńskiego jest uzależniony od liczby dzieci urodzonych podczas porodu. Wynosi on 20 tygodni bez względu na to, czy kobieta urodziła pierwsze czy kolejne dziecko. Każdy kolejny poród jednego dziecka będzie uprawniał każdorazowo do 20 tygodni urlopu macierzyńskiego.

W zakresie przysługującego wymiaru urlopu macierzyńskiego nowelizacja, która wejdzie w życie od 2 stycznia 2016 r. nie wprowadza żadnych zmian.

Wymiar podstawowego urlopu macierzyńskiego

Długość urlopu macierzyńskiego

Liczba urodzonych dzieci

20 tygodni

jedno dziecka przy jednym porodzie

31 tygodni

dwoje dzieci przy jednym porodzie

33 tygodnie

troje dzieci przy jednym porodzie

35 tygodni

czworo dzieci przy jednym porodzie

37 tygodni

Samodzielne Rodzicielstwo
Samodzielne Rodzicielstwo -wideoporadmik dla rodziców
pięcioro i więcej dzieci przy jednym porodzie

Dodatkowy urlop macierzyński – czy tylko dla matki dziecka

Oprócz podstawowego urlopu macierzyńskiego pracownikom przysługuje dodatkowy urlop macierzyński. Jest on nieobowiązkowy, a więc to pracownik decyduje, czy z niego skorzysta i w jakim wymiarze. Również pracujący ojciec może skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Jeżeli pracownik będzie chciał skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, to może to nastąpić tylko bezpośrednio po wykorzystaniu podstawowego urlopu macierzyńskiego przez jednego z rodziców.

Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Wymiar urlopu dodatkowego

Liczba urodzonych dzieci

Do 6 tygodniW razie urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie
Do 8 tygodniW razie urodzenia bliźniąt lub większej liczby dzieci przy jednym porodzie

 

 

Po zmianie przepisów Kodeksu pracy od 2 stycznia 2016 r. dodatkowy urlop macierzyński zostanie włączony do urlopu rodzicielskiego. Z tego powodu wymiar urlopu rodzicielskiego ulegnie wydłużeniu, ale ogólna liczba tygodni płatnych urlopów związanych z urodzeniem dziecka nie ulegnie zmianie. Za czas urlopu macierzyńskiego pracownikom przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100% wynagrodzenia.

Autor tekstu : Marek Skałkowski, Bożena Goliszewska-Chojdak – eksperci INFOR PL, specjaliści w zakresie prawa pracy

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie