Przedszkole mediów

Przedszkole mediów to opracowany przez Centrum Sztuki WRO cykl zaprzyjaźniających ze sztuką edukacyjnych wystaw, warsztatów i prezentacji przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych, pedagogów i rodziców.

Jako element programu „Sztuka Aktywności” realizowanego przez wrocławskie stowarzyszenie „Świat Nadziei”, Przedszkole mediów jest skierowane także do dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest przybliżenie zagadnień współczesnej sztuki, kultury audiowizualnej, mediów i technologii komunikacji poprzez zabawę i różnego rodzaju zajęcia warsztatowe prowadzone przez artystów, kuratorów i pedagogów. Począwszy od marca 2008 roku Przedszkole mediów jest realizowane jako projekt ciągły w nowych przestrzeniach galerii i pracowni Centrum Sztuki WRO przy ulicy Widok 7.

Podczas zajęć wykorzystywane są współczesne narzędzia kreacji i komunikacji, takie jak komputer z peryferiami, telefon, kamera, aparat cyfrowy, systemy detekcji ruchu, systemy transmisji obrazu i dźwięku, cyfrowa rejestracja i obróbka, animacja czy druk.

W 2008 r. realizowane będą następujące części:

Wystawa instalacji i obiektów medialnych Interaktywny plac zabaw

wraz z towarzyszącym programem filmowym

Niedzielne poranki filmowe

Warsztaty animacji w ramach programu „Smart Playground”

Weekendowy program mediacji sztuki

Udział we wszystkich wydarzeniach Przedszkola mediów dla grup zorganizowanych i indywidualnych uczestników jest bezpłatny.

Zajęcia w ramach Przedszkola mediów mają na celu:

rozwijanie wyobraźni i wrażliwości plastycznej dzieci;

 rozwój umiejętności odbioru oraz tworzenia współczesnych przekazów;

 naukę klasycznych pojęć związanych ze sztuką (np. perspektywa, faktura, kolor) i technikami medialnymi (np. interakcja, reprezentacja, sprzężenie zwrotne, projekcja wielokanałowa);

 realizację działań warsztatowych z użyciem współczesnych i klasycznych narzędzi kreacji i komunikacji, takich jak komputer z peryferiami, systemy detekcji ruchu, systemy rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku, montaż, animacja, grafika, druk;

 popularyzację historii polskiego filmu animowanego i warsztatowe zajęcia z technik tworzenia filmów animowanych;

 kształtowanie krytycznych, otwartych postaw, wykształcenie umiejętności współpracy wewnątrz grupy, podnoszenie kompetencji;

 zwiększenie roli sztuki w procesach edukacji i adaptacji społecznej oraz integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i zagrożonej wykluczeniem społecznym;

 przygotowanie dzieci, rodziców i opiekunów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym, także do kreatywnych form spędzania wolnego czasu.

Interaktywny plac zabaw – Centrum wizualno-doświadczalne dla dzieci

Towarzysząca otwarciu Centrum i rozpoczynająca cykl Przedszkole mediów wystawa autorstwa wrocławskich artystek Patrycji Mastej i Dominiki Sobolewskiej, które we współpracy z Pawłem Janickim z Centrum Sztuki WRO rozwinęły swój adresowany do dzieci projekt o interaktywny system, umożliwiający im aktywną zabawę z fakturą, światłem i kolorem.

Wystawie towarzyszy atrakcyjny program filmów animowanych.
Wystawa trwa od 29 lutego do 30 marca 2008 r. od wtorku do soboty w godzinach 10:00-18:00, w niedziele od 12:00 do 16:00.

Rezerwacje terminów dla grup oraz szczegółowe informacje:
tel. 0 71 343 32 40 / e-mail: przedszkolemediow@wrocenter.pl

Wystawa Interaktywny plac zabaw składa się z czterech części:

Sala mieszania kolorów RGB (Red-Green-Blue) – przestrzenna aranżacja dziewięciu sześcianów wykonanych z przezroczystego tworzywa w podstawowych barwach – czerwonej, zielonej i niebieskiej – oraz odpowiedniego oświetlenia. Dzieci, przechodząc pomiędzy różnokolorowymi obiektami oraz samodzielnie je oświetlając, obserwują przenikanie i mieszanie się kolorów.

Zabawa graficzna Perspektywa – to animacja komputerowa oraz cztery plansze zawierające ruchome elementy. Manipulując elementami dzieci zmieniają ich kontekst w przestrzeni, dzięki czemu poznają zasady perspektywy linearnej i sposoby odwzorowania trójwymiarowej rzeczywistości na płaskiej powierzchni.

Instalacja Faktury – system detekcji ruchu zarejestruje dłoń położoną na jedną z pięciu powierzchni o różnych fakturach (kamienie, woda, para, kora, trawa), uruchamiając wielkoformatową projekcję wizualno – dźwiękowej animacji odpowiadającej danej fakturze.

Malowanie światłem – gesty dzieci bawiących się świecącymi zabawkami (latarki, lampki choinkowe) są rejestrowane przez system śledzenia ruchu. Za pomocą specjalnego oprogramowania informacja o historii ruchu zostaje w interaktywny sposób przełożona na obraz i dźwięk.

Niedzielne Poranki Filmowe
Otwarte, coniedzielne projekcje filmów dla najmłodszych, odbywające się począwszy od 2 marca przez pięć kolejnych niedziel. W programie pokazów znajdą się produkcje interesujące z artystycznego punktu widzenia, ukazujące bogactwo form i możliwości kina tworzonego dla dzieci, zapewniające jednocześnie rozrywkę i edukację.

Druga odsłona planowana jest na sierpień. Poranki filmowe będą się także odbywać w poszerzonej formule, obejmującej spotkania z twórcami prezentowanych filmów i demonstrację technik animacji.

Weekendowy program mediacji sztuki
Komplementarnie do niedzielnych poranków filmowych, w odniesieniu do bieżącego programu wystawienniczego, w wybrane soboty i niedziele do końca roku w galerii WRO realizowany jest edukacyjny cykl dla rodziców i dzieci, podczas którego można zwiedzać aktualne wystawy w towarzystwie osoby w przystępny sposób opowiadającej o kontekście i znaczeniu prezentowanych dzieł, autorach oraz wykorzystywanych przez nich środkach i technologiach ekspresji. Przewodnikami po galerii WRO będą kuratorzy, artyści oraz odpowiednio przeszkoleni wolontariusze.

Warsztaty animacji
Zaplanowane na sierpień warsztaty animacji poświęcone tematyce współczesnego miasta w kontekście sztuki i technologii, dające możliwość zapoznania się z teorią, technikami i historią animacji. Warsztaty „Smart Playground” prowadzone będą przez artystów z Polski i zagranicy. Efektem warsztatów będzie wystawa prezentująca zarówno materiały plastyczne, na bazie których powstaje obraz filmowy (elementy scenografii, dekoracje i fazy użytkowe do realizowanego klasycznie obrazu), filmy stworzone przez dzieci przy wykorzystaniu klasycznych i komputerowych technik animacji, jak i projekty artystyczne (instalacje medialne).

Partnerem zagranicznym WRO przy realizacji warsztatów „Smart Playground” jest stowarzyszenie Dedale z Paryża, organizator festiwalu sztuki mediów Emergences w La Villette.

Opiekę kuratorską nad segmentami „Przedszkola mediów” dotyczącymi animacji sprawuje Aniela Lubieniecka.

Przestrzenie Centrum Sztuki WRO są w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 Polecamy również Interaktywny Plac Zabaw na Biennaleoraz Rzeki Kultury

 

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
Przedszkole mediów