Trzecia edycja konkursu Edukacja Ekologiczna jest sztuka

Program edukacyjny – Dobre rady na odpady

Program-edukacyjny-Dobre-rady-na-odpady
📖 Czyta się średnio w 3 min. 🕑

Głównym celem programu było podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów. Istotnym aspektem programu była również poprawa stanu środowiska poprzez wzrost segregacji odpadów, szczególnie w najbliższym otoczeniu szkół, a także kształtowanie proekologicznych postaw społeczeństwa. Projekt koncentrował się na zagadnieniach zrównoważonej, odpowiedzialnej konsumpcji, selektywnej zbiórce odpadów oraz ich recyklingu.

Skierowany był głównie do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów oraz ich opiekunów z 5 województw Polski południowej (śląskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie).

W ramach projektu przeprowadzono wiele warsztatów edukacyjnych dla dzieci i ich nauczycieli.
Przygotowano pakiet edukacyjny dla nauczycieli „Wiedzą Dzieci Jak Segregować Śmieci” który jest ciekawym i przydatnym narzędziem do przeprowadzenia kreatywnych zajęć i lekcji. Pakiet został bezpłatnie przekazany nauczycielom na warsztatach, a także przesłany do szkół uczestniczących w konkursach, do wybranych szkół, bibliotek, organizacji przyrodniczych, z terenu 5 województw do których skierowany był projekt.

Pakiet edukacyjny "Wiedzą dzieci jak segregować śmieci" zawierał:
• Wstęp do pakietu edukacyjnego.
• 7 scenariuszy zajęć dla przedszkoli, szkół podstawowych (klasy 1-3).
• 7 scenariuszy zajęć dla szkół podstawowych (klasy 4-6).
• 7 scenariuszy zajęć dla gimnazjów.
• Plakat ze znakami ekologicznymi.
W ramach projektu opublikowano 5 000 egzemplarzy pakietu edukacyjnego.

W ramach projektu przewidziano również aktywizację dzieci, młodzieży oraz nauczycieli poprzez zorganizowanie konkursów: "Dobre rady na odpady" oraz konkurs plastyczny "Mały ekolog".

Konkurs „dobre Rady na Odpady” skierowany był do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalistów. Szkoła uczestnicząca w konkursie zobowiązana była zgodnie z regulaminem konkursu do utworzenia i wdrożeniu kompleksowego programu selektywnej zbiórki odpadów w szkole, w zakres, którego wchodziły elementy:
1) Opracowanie Programu "Dobre rady na odpady" (konspekt).
2) Kampania promocyjno-informacyjna nt. selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu.
3) Selektywna zbiórka odpadów w szkole.
4) Monitoring systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz "dzikich wysypisk" w otoczeniu szkoły.
5) Wycieczka do obiektu związanego z segregacją lub przetwarzaniem odpadów.
6) Raport z realizacji zadań konkursowych.

Konkurs „Mały Ekolog” przeznaczony był dla przedszkoli i klas 1-3 ze szkół podstawowych. Był to konkurs plastyczny na wykonanie zbiorowej pracy rysunku-plakatu lub makiety w dowolnej technice i formacie, np. z wykorzystaniem odpadów. Tematem przewodnim konkursu zostało hasło "Jestem mały ale segreguje już odpady!"

W ostatnim dniu listopada odbyła się konferencja podsumowująca działania przeprowadzone w ramach Programu Edukacyjnego „Dobre Rady Na Odpady”. Na konferencji wręczono nagrody laureatom konkursów realizowanych w ramach projektu.

Projekt miał za zadanie wykształcić w młodych ludziach poczucie ich osobistej odpowiedzialności za środowisko, podnieść ich ekologiczną świadomość oraz przekonać o ogromnym znaczeniu zrównoważonej konsumpcji i zbiórki surowców wtórnych oraz ich recyklingu w ochronie zasobów środowiska naturalnego.

Dużym atutem programu jest to, że przyszłości program może funkcjonować samodzielnie na terenie każdej ze szkół.

www.fwie.eco.pl 

zapis na newsletter - prezent
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie
zapis na newsletter - prezent