Weleda
Weleda Baby

Akademia Twórczych Inspiracji

Akademia-Twórczych-Inspiracji
📖 Czyta się średnio w 6 min. 🕑

Założeniem projektu „Akademia Twórczych Inspiracji w pokonywaniu barier edukacyjnych dzieci z dysleksją, ADHD i problemami emocjonalnymi” jest doskonalenie zawodowe nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych województwa mazowieckiego w zakresie wykraczającym poza ofertę programową wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli. Program obejmuje autorski cykl warsztatów, wykładów i konsultacji w zakresie twórczych metod pracy z dziećmi i młodzieżą z dysleksją, ADHD, oraz problemami emocjonalnymi w praktyce dnia codziennego. Jednocześnie Fundacja zakłada ramach projektu – rozwijanie zainteresowań młodzieży, w szczególności przyszłych nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych pracą społeczną – wolontariatem, w tym współpracą z org. pozarządowymi w zakresie pracy edukacyjnej / wychowawczej z dziećmi z dysleksją, ADHD, problemami emocjonalnymi oraz dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, oraz motywowanie do podejmowania działań społecznych.

Dysleksja i ADHD
Przypadki dysleksji (trudności w czytaniu – zaburzenia zarówno tempa czytania jak i stopnia zrozumienia treści, niewłaściwej intonacji czytanej treści, nieprawidłowego odczytywania całych wyrazów, rozpoznawania napisów po cechach przypadkowych- zgadywania), ADHD ( zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi definiowanej szerzej jako nadpobudliwość w sferze ruchowej, poznawczej i emocjonalnej ) oraz problemów emocjonalnych ( agresji, zachowań opozycyjno-buntowniczych, zaburzeń zachowania, zachowań aspołecznych ) obejmują coraz większą ilość dzieci i młodzieży – statystyki podają stale zwiększającą się liczbę dzieci i młodzieży, która ze względu na tempo i styl życia, odżywiania, wychowania w rodzinie i system edukacyjno- społeczny, doświadcza trudności w uczeniu się i zachowaniu – dlatego tak ważne są działania podejmowane w zakresie wymiany doświadczeń i inicjowania / upowszechniania nowych, twórczych metod pracy / pokonywania barier edukacyjnych dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu.

 „Akademia Twórczych Inspiracji w pokonywaniu barier edukacyjnych dzieci z dysleksją ADHD i problemami emocjonalnymi”
Projekt „Akademia Twórczych Inspiracji w pokonywaniu barier edukacyjnych dzieci z dysleksją ADHD i problemami emocjonalnymi” został przygotowany z myślą o integracji środowisk pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą z dysleksją, ADHD i problemami emocjonalnymi – sobotnio- niedzielny autorski cykl warsztatów, wykładów i konsultacji staje się okazją do spotkania, wymiany doświadczeń, dyskusji i konstruktywnych propozycji nowych programów / rozwiązań systemowych w zakresie twórczych metod pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu na szerszym forum publicznym.

Sobotnio-niedzielne spotkania
Każde sobotnio-niedzielne spotkanie odbywa się na ul. Wiejskiej 12a w Warszawie (budynek Czytelnika vis a vis Sejmu) i stanowi 16 godzinny blok programowy poświęcony konkretnemu zagadnieniu w zakresie twórczych metod pracy w pokonywaniu barier edukacyjnych dzieci z dysleksją, ADHD i problemami emocjonalnymi w praktyce dnia codziennego. Ze względu na społeczny charakter projektu – udział we wszystkich wykładach, warsztatach i konsultacjach jest nieodpłatny, jednak ze względu na ograniczoną ilość miejsc wymagana jest wcześniejsza rezerwacja (ankieta zgłoszeniowa) i potwierdzenie udziału w określonym bloku tematycznym.

Projekt "Akademia Twórczych Inspiracji w pokonywaniu barier edukacyjnych dzieci z dysleksją, ADHD i problemami emocjonalnymi" doskonale wpisuje się w działania statutowe Fundacji dotyczące w szczególności inspirowania i promowania działań na rzecz dialogu społecznego ze sztuką (w tym społecznej odpowiedzialności w zakresie kultury i sztuki, edukacji, nauki i wychowania) – aktywnie pośrednicząc w przepływie współczesnych idei artystycznych do publiczności, Fundacja realizuje projekty w zakresie kultury i sztuki, edukacji artystycznej dzieci i młodzieży, terapii artystycznej / integracji poprzez sztukę dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, oraz dzieci i młodzieży z dysleksją, syndromem ADHD i problemami emocjonalnymi. Fundacja prowadzi również programy edukacyjne dla pedagogów, psychologów, nauczycieli i rodziców dzieci pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, z dysleksją, ADHD i problemami emocjonalnymi oraz programy rozwijające zainteresowania młodzieży ( w szczególności przyszłych pedagogów i psychologów ) pracą społeczną / wolontariatem.

Zapraszamy do udziału w projekcie
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do aktywnego udziału w projekcie, poniżej załączamy harmonogram projektu oraz harmonogram najbliższego bloku programowego 30.09 – 01.10.2006.

W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt:
Fundacja „Flower of Life” – Joanna A. Kasza
Tel / Fax : (22) 6223073 , 602715716
E-mail : fundacja-floweroflife@o2.pl
* Fundacja „Flower o f Life” ; ul. Wiejska 12a/1a, 00-490 Warszawa, Tel.Fax 6223073 *
* Fundacja „Flower o f Life” *

„AKADEMIA TWÓRCZYCH INSPIRACJI – W POKONYWANIU BARIER EDUKACYJNYCH DZIECI Z DYSLEKSJĄ, ADHD I PROBLEMAMI EMOCJONALNYMI „

– HARMONOGRAM BLOKU PROGRAMOWEGO –
30.09.06 ( sobota ) godz. 10.00 –19.00 – 01.10.06 ( niedziela ) 10.00 – 19.00
„Akademia Twórczych Inspiracji : wprowadzenie – praca z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu / specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – propozycje rozwiązań instytucjonalnych / systemowych „

SOBOTA 30.09.2006
godz. 10.00 -14.00 – Irena Dzierzgowska – wykład „Praca z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych – propozycje rozwiązań systemowych: Szkoła dla każdego dziecka

godz. 14.00 – 15.00 – Przerwa obiadowa

godz. 15.00 – 19.00 Ewa Góralczyk – warsztat „Ogólnoszkolny System Wychowawczy jako forma budowania dobrych relacji w szkole oraz przeciwdziałania trudnym zachowaniom uczniów – propozycje rozwiązań systemowych na terenie szkoły i klasy.

Kurs online - Jak rozwijać koncentrację i uwagę dzieci

Mindfulness dla dzieci

Twoje dziecko ma trudności z koncentracją? Nie potrafi się na niczym skupić? Jest zestresowane?
Jeżeli chcesz pomóc dziecku rozwinąć pełnię jego możliwości, lepiej zrozumieć siebie, zbudować odporność na stres i nauczyć się słuchać głosu własnego serca – ten kurs jest właśnie dla was!

NIEDZIELA 01.10.2006
godz. 10.00 – 12.00 – dr Barbara Arska-Karyłowska, mgr Izabela Kuleta – Centrum Terapeutyczne Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej – prezentacja programu "Ułatwiamy Życie z Nadpobudliwością" – systemowa pomoc dziecku z ADHD w kontekście propozycji rozwiązań systemowych / instytucjonalnych.

godz. 12.00- 14.00 -Ilona Rzemieniuk – Stow. Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera – prezentacja : Dziecko z zespołem Aspergera – ujęcie kompleksowe w kontekście propozycji rozwiązań systemowych / instytucjonalnych

godz. 14.00 – 15.00 – Przerwa obiadowa

godz. 15.00 – 19.00 – Joanna Żepielska – Polska Akcja Humanitarna -warsztat : Edukacja humanitarna – w kontekście propozycje rozwiązań systemowych / instytucjonalnych w pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych

14.10.06 ( sobota ) godz. 10.00 –19.00 – 15.10.06 ( niedziela ) 10.00 – 19.00
„Akademia Twórczych Inspiracji : kreatywność – inteligencja emocjonalna- inteligencja społeczna – twórcza metoda wspomagania rozwoju i wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieżą z dysleksją, adhd i problemami emocjonalnymi – przełamywanie barier w myśleniu i działaniu"

28.10.06 ( sobota ) godz. 10.00 –19.00 – 29.10.06 ( niedziela ) 10.00 – 19.00
„Akademia Twórczych Inspiracji : Dysleksja – pokonywanie barier edukacyjnych dzieci i młodzieży ( diagnoza i terapia pedagogiczna dziecka z dysleksją )

04.11.06 ( sobota ) godz. 10.00 –19.00 – 05.11.06 ( niedziela ) 10.00 – 19.00
„Akademia Twórczych Inspiracji: Nadpobudliwość psychoruchowa ( ADHD ) – pokonywanie barier edukacyjnych dzieci i młodzieży (diagnoza i terapia pedagogiczna dziecka z adhd )"

09.12.06 ( sobota ) godz. 10.00 –19.00 – 10.12.06 ( niedziela ) 10.00 – 19.00
„Akademia Twórczych Inspiracji : Integracja sensoryczna i kinezjologia edukacyjna w pokonywaniu barier edukacyjnych dzieci i młodzieży z dysleksją , adhd i problemami emocjonalnymi

 

287 ocen
4.98
dodaj ocenę
×
zapis na newsletter - prezent
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie
zapis na newsletter - prezent
 
ZOBACZ TAKŻE:ADHD