UD

4 pomysły na zabawy podczas podróży

4 pomysły na zabawy podczas podróży
📖 Czyta się średnio w 11 min. 🕑
Ach, te podróże! Bywają tak długie i męczące – szczególnie dla dzieci. Na szczęście przy dobrej zabawie i w najlepszym towarzystwie czas zawsze leci szybciej, prawda? I o ile o to drugie musisz zadbać samodzielnie, o tyle pomysły na zabawy w podróży mamy dla Ciebie dzisiaj my! Zobacz, jakie gry do samochodu dla dzieci (i to wcale nie konsolowe lub na telefon, spokojnie) sprawdzą się w długiej oraz nużącej trasie. Odkryj proste zabawy w aucie, które uprzyjemnią drogę całej rodzinie – niezależnie od wieku. 

Zabawy i gry w samochodzie są świetnym sposobem dla małych i dużych podróżników. Dzięki nim czas spędzony w trasie zawsze zleci choć odrobinę szybciej – a bez dwóch zdań znacznie przyjemniej. I oczywiście dzisiaj bardzo łatwo jest zaangażować najmłodszych, dając im po prostu telefon czy tablet. Możesz jednak wykorzystać czas podróży w inny sposób. Przeznacz go na proste, angażujące, a przede wszystkim edukacyjne zabawy w aucie. To świetna opcja zwłaszcza dla maluchów cierpiących przez symptomy choroby lokomocyjnej – bo jak zapewne wiesz, ekran nie sprzyja ustąpieniu objawów, tylko… wręcz przeciwnie. 

1. Zabawa słowna, czyli coś w pobliżu na literę…

To znana zabawa słowna, która uczy uważności, sprzyja koncentracji i inspiruje do większej kreatywności. Wystarczy, że wybierzesz słowo w swoim najbliższym otoczeniu na wybraną literę i pozwolisz dziecku (lub oczywiście dorosłym) szukać odpowiedzi. Pamiętaj jedynie, żeby ustalić zasady – czy szukacie obiektów wyłącznie wewnątrz auta, czy również na trasie. Nie ma szybszej do zainicjowania gry do samochodu dla dzieci. Po rozgrzewce w rodzimym języku, spróbuj podnieść poprzeczkę wyżej – rozpocznij rundę z hasłami po angielsku.

2. “Gdzie to jest” – bo nie ma szybszej zabawy w samochodzie na spostrzegawczość!

Ta kolejna zabawa słowna polega na podaniu rzeczy, wybranego przedmiotu fizycznego, który uczestnicy mają zlokalizować w samochodzie lub na trasie. Kto pierwszy znajdzie i wskaże wybrany obiekt, ten oczywiście wygrywa. Tylko uwaga, uwaga – gry słowne dla dzieci są często najfajniejsze właśnie wtedy, kiedy dorośli nie mogą godzinami wygrać. Nie zdziw się, gdy na trasie wcale nie znajdziesz żadnego różowego jednorożca (przecież wszyscy wiemy, że akurat różowe wcale nie istnieją, ale nawet najlepszym zdarza się zapomnieć).

Zapisz się do newslettera Novakid i poznaj tajniki rodzicielstwa:

5 darmowych lekcji próbnych! Newsletter z materiałami dla rodziców.
Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj eksperckie materiały na temat wychowania dzieci. Na dobry początek otrzymasz od nas 5 darmowych lekcji próbnych!
Zgody:

for (var i = 0; i < allInputs.length; i++) { var regexStr = "field\\[(\\d+)\\]"; var results = new RegExp(regexStr).exec(allInputs[i].name); if (results != undefined) { allInputs[i].dataset.name = window.cfields[results[1]]; } else { allInputs[i].dataset.name = allInputs[i].name; } var fieldVal = getUrlParam(allInputs[i].dataset.name); if (fieldVal) { if (allInputs[i].dataset.autofill === "false") { continue; } if (allInputs[i].type == "radio" || allInputs[i].type == "checkbox") { if (allInputs[i].value == fieldVal) { allInputs[i].checked = true; } } else { allInputs[i].value = fieldVal; } } } var remove_tooltips = function() { for (var i = 0; i < tooltips.length; i++) { tooltips[i].tip.parentNode.removeChild(tooltips[i].tip); } tooltips = []; }; var remove_tooltip = function(elem) { for (var i = 0; i < tooltips.length; i++) { if (tooltips[i].elem === elem) { tooltips[i].tip.parentNode.removeChild(tooltips[i].tip); tooltips.splice(i, 1); return; } } }; var create_tooltip = function(elem, text) { var tooltip = document.createElement('div'), arrow = document.createElement('div'), inner = document.createElement('div'), new_tooltip = {}; if (elem.type != 'radio' && elem.type != 'checkbox') { tooltip.className = '_error'; arrow.className = '_error-arrow'; inner.className = '_error-inner'; inner.innerHTML = text; tooltip.appendChild(arrow); tooltip.appendChild(inner); elem.parentNode.appendChild(tooltip); } else { tooltip.className = '_error-inner _no_arrow'; tooltip.innerHTML = text; elem.parentNode.insertBefore(tooltip, elem); new_tooltip.no_arrow = true; } new_tooltip.tip = tooltip; new_tooltip.elem = elem; tooltips.push(new_tooltip); return new_tooltip; }; var resize_tooltip = function(tooltip) { var rect = tooltip.elem.getBoundingClientRect(); var doc = document.documentElement, scrollPosition = rect.top - ((window.pageYOffset || doc.scrollTop) - (doc.clientTop || 0)); if (scrollPosition < 40) { tooltip.tip.className = tooltip.tip.className.replace(/ ?(_above|_below) ?/g, '') + ' _below'; } else { tooltip.tip.className = tooltip.tip.className.replace(/ ?(_above|_below) ?/g, '') + ' _above'; } }; var resize_tooltips = function() { if (_removed) return; for (var i = 0; i < tooltips.length; i++) { if (!tooltips[i].no_arrow) resize_tooltip(tooltips[i]); } }; var validate_field = function(elem, remove) { var tooltip = null, value = elem.value, no_error = true; remove ? remove_tooltip(elem) : false; if (elem.type != 'checkbox') elem.className = elem.className.replace(/ ?_has_error ?/g, ''); if (elem.getAttribute('required') !== null) { if (elem.type == 'radio' || (elem.type == 'checkbox' && /any/.test(elem.className))) { var elems = form_to_submit.elements[elem.name]; if (!(elems instanceof NodeList || elems instanceof HTMLCollection) || elems.length <= 1) { no_error = elem.checked; } else { no_error = false; for (var i = 0; i < elems.length; i++) { if (elems[i].checked) no_error = true; } } if (!no_error) { tooltip = create_tooltip(elem, "Please select an option."); } } else if (elem.type =='checkbox') { var elems = form_to_submit.elements[elem.name], found = false, err = []; no_error = true; for (var i = 0; i < elems.length; i++) { if (elems[i].getAttribute('required') === null) continue; if (!found && elems[i] !== elem) return true; found = true; elems[i].className = elems[i].className.replace(/ ?_has_error ?/g, ''); if (!elems[i].checked) { no_error = false; elems[i].className = elems[i].className + ' _has_error'; err.push("Checking %s is required".replace("%s", elems[i].value)); } } if (!no_error) { tooltip = create_tooltip(elem, err.join('
'));
}
} else if (elem.tagName == 'SELECT') {
var selected = true;
if (elem.multiple) {
selected = false;
for (var i = 0; i < elem.options.length; i++) { if (elem.options[i].selected) { selected = true; break; } } } else { for (var i = 0; i < elem.options.length; i++) { if (elem.options[i].selected && (!elem.options[i].value || (elem.options[i].value.match(/\n/g)))) { selected = false; } } } if (!selected) { elem.className = elem.className + ' _has_error'; no_error = false; tooltip = create_tooltip(elem, "Please select an option."); } } else if (value === undefined || value === null || value === '') { elem.className = elem.className + ' _has_error'; no_error = false; tooltip = create_tooltip(elem, "This field is required."); } } if (no_error && (elem.id == 'field[]' || elem.id == 'ca[11][v]')) { if (elem.className.includes('phone-input-error')) { elem.className = elem.className + ' _has_error'; no_error = false; } } if (no_error && elem.name == 'email') { if (!value.match(/^[\+_a-z0-9-'&=]+(\.[\+_a-z0-9-']+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,})$/i)) { elem.className = elem.className + ' _has_error'; no_error = false; tooltip = create_tooltip(elem, "Enter a valid email address."); } } if (no_error && /date_field/.test(elem.className)) { if (!value.match(/^\d\d\d\d-\d\d-\d\d$/)) { elem.className = elem.className + ' _has_error'; no_error = false; tooltip = create_tooltip(elem, "Enter a valid date."); } } tooltip ? resize_tooltip(tooltip) : false; return no_error; }; var needs_validate = function(el) { if(el.getAttribute('required') !== null){ return true } if(el.name === 'email' && el.value !== ""){ return true } if((el.id == 'field[]' || el.id == 'ca[11][v]') && el.className.includes('phone-input-error')){ return true } return false }; var validate_form = function(e) { var err = form_to_submit.querySelector('._form_error'), no_error = true; if (!submitted) { submitted = true; for (var i = 0, len = allInputs.length; i < len; i++) { var input = allInputs[i]; if (needs_validate(input)) { if (input.type == 'tel') { addEvent(input, 'blur', function() { this.value = this.value.trim(); validate_field(this, true); }); } if (input.type == 'text' || input.type == 'number' || input.type == 'time') { addEvent(input, 'blur', function() { this.value = this.value.trim(); validate_field(this, true); }); addEvent(input, 'input', function() { validate_field(this, true); }); } else if (input.type == 'radio' || input.type == 'checkbox') { (function(el) { var radios = form_to_submit.elements[el.name]; for (var i = 0; i < radios.length; i++) { addEvent(radios[i], 'click', function() { validate_field(el, true); }); } })(input); } else if (input.tagName == 'SELECT') { addEvent(input, 'change', function() { validate_field(this, true); }); } else if (input.type == 'textarea'){ addEvent(input, 'input', function() { validate_field(this, true); }); } } } } remove_tooltips(); for (var i = 0, len = allInputs.length; i < len; i++) { var elem = allInputs[i]; if (needs_validate(elem)) { if (elem.tagName.toLowerCase() !== "select") { elem.value = elem.value.trim(); } validate_field(elem) ? true : no_error = false; } } if (!no_error && e) { e.preventDefault(); } resize_tooltips(); return no_error; }; addEvent(window, 'resize', resize_tooltips); addEvent(window, 'scroll', resize_tooltips); var hidePhoneInputError = function(inputId) { var errorMessage = document.getElementById("error-msg-" + inputId); var input = document.getElementById(inputId); errorMessage.classList.remove("phone-error"); errorMessage.classList.add("phone-error-hidden"); input.classList.remove("phone-input-error"); }; var initializePhoneInput = function(input, defaultCountry) { return window.intlTelInput(input, { utilsScript: "https://unpkg.com/intl-tel-input@17.0.18/build/js/utils.js", autoHideDialCode: false, separateDialCode: true, initialCountry: defaultCountry, preferredCountries: [] }); } var setPhoneInputEventListeners = function(inputId, input, iti) { input.addEventListener('blur', function() { var errorMessage = document.getElementById("error-msg-" + inputId); if (input.value.trim()) { if (iti.isValidNumber()) { iti.setNumber(iti.getNumber()); if (errorMessage.classList.contains("phone-error")){ hidePhoneInputError(inputId); } } else { showPhoneInputError(inputId) } } else { if (errorMessage.classList.contains("phone-error")){ hidePhoneInputError(inputId); } } }); input.addEventListener("countrychange", function() { iti.setNumber(''); }); input.addEventListener("keydown", function(e) { var charCode = (e.which) ? e.which : e.keyCode; if (charCode > 31 && (charCode < 48 || charCode > 57) && charCode !== 8) {
e.preventDefault();
}
});
};

var showPhoneInputError = function(inputId) {
var errorMessage = document.getElementById("error-msg-" + inputId);
var input = document.getElementById(inputId);
errorMessage.classList.add("phone-error");
errorMessage.classList.remove("phone-error-hidden");
input.classList.add("phone-input-error");
};

window['recaptcha_callback'] = function() {
// Get all recaptchas in the DOM (there may be more than one form on the page).
var recaptchas = document.getElementsByClassName("g-recaptcha");
for (var i in recaptchas) {
// Set the recaptcha element ID, so the recaptcha can be applied to each element.
var recaptcha_id = "recaptcha_" + i;
recaptchas[i].id = recaptcha_id;
var el = document.getElementById(recaptcha_id);
if (el != null) {
var sitekey = el.getAttribute("data-sitekey");
var stoken = el.getAttribute("data-stoken");
grecaptcha.render(recaptcha_id, {"sitekey":sitekey,"stoken":stoken});
}
}
}; _load_script("https://www.google.com/recaptcha/api.js?onload=recaptcha_callback&render=explicit");
var _form_serialize = function(form){if(!form||form.nodeName!=="FORM"){return }var i,j,q=[];for(i=0;i

3. Gry w aucie dla starszaków – ostatnia litera jest pierwszą literą 

Nie ma drugiej gry w podróży, która w tak dużym stopniu nakręcałaby słowną rywalizację między rodzeństwem, ale w pozytywnym duchu (przynajmniej dopóki Twoje pociechy nie nauczą się rapować). A zasady są proste. Ostatnia litera wyrazu staje się pierwszą literą nowego słowa – a to nowe słowo ma za zadanie wymyślić następna osoba w kolejce. Po polsku największym wyzwaniem będą wyrazy zakończone na “Y” i “A”. Twoje dzieci będą nimi sypać jak z rękawa, kiedy tylko odkryją tę zasadę na wykończenie przeciwnika. Po angielsku uwaga na “E”, choć “Y” również stanowi wyzwanie. 

4. Śmieszne zadania do wykonania dla dzieci, które rozbawią zwłaszcza Ciebie

Tobie też należy się odrobina rozrywki w trasie. Choćby było 100 sposobów na nudę dla dzieci, to ten szczególnie warto wypróbować. Zmotywuj swoje dziecko do… udawania innych osób. Fikcyjnych lub realnych. Najlepsza zabawa jest zwłaszcza w tym drugim przypadku. Zdziwisz się, jak dobry popis aktorstwa potrafi dać Twoje dziecko, naśladując swoich bliskich – również Ciebie, Pamiętaj, że ten rodzaj gry w podróży jest oparty na niewiedzy. Musisz odgadnąć, kogo parodiuje Twój zdolny maluch. Czasem jest to bardzo proste, ale warto poudawać niewiedzę i zmotywować swoją pociechę do dalszego naśladownictwa – po polsku lub angielsku.

PS Jeśli interesuje Cię angielski online dla dzieci, wychowanie w kontakcie z językiem obcym lub po prostu zabawy dla dzieci w podróży, to zachęcamy Cię do odwiedzenia naszego bloga! Znajdziesz na nim wiele ciekawych porad, artykułów eksperckich oraz inspiracji. A jeżeli szukasz wsparcia w rozwoju zdolności językowych swojego malucha, to razem z naszymi native speakerami jesteśmy do Twojej dyspozycji! 

Novakid

644 ocen
4.97
dodaj ocenę
×
zapis na newsletter - prezent
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie
zapis na newsletter - prezent