Wystawa w Muzeum Narodowym w Poznaniu

Wystawa w Muzeum Narodowym w Poznaniu

📅 sobota 01.06.2013 do niedziela 14.07.2013
Wystawa w Muzeum Narodowym w Poznaniu

Muzeum Narodowe w Poznaniu, Galeria Malarstwa i Rzeźby, Aleje Marcinkowskiego 9

Wystawa edukacyjna ukazująca życie w siedemnastowiecznych Niderlandach i wpływ kultury Niderlandów na resztę krajów europejskich zwłaszcza Polskę. Problematyka wystawy poszerzona jest o przedstawienie tych wpływów także współcześnie. Ekspozycja zorganizowana jest w oparciu o zbiory z różnych działów i oddziałów Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Wystawa adresowana jest do dzieci i młodzieży szkolnej oraz nauczycieli wszystkich poziomów nauczania. Wykorzystując zbiory Muzeum Narodowego w Poznaniu zadajemy przede wszystkim pytania o współczesność, a poznawanie kultury flamandzkiej i niderlandzkiej ma być pretekstem do odkrywania wyobrażeń o świecie i swojego w nim miejsca. Nie dajemy gotowych odpowiedzi lecz umożliwiamy zbudowanie obrazu minionego i współczesnego świata. Przygotowane przez nauczycieli i pracowników muzeum materiały dydaktyczne i interpretacyjne odpowiadają potrzebom widzów w różnym wieku i na każdym poziomie edukacyjnym. Rozwijają kompetencje kluczowe – umiejętność samodzielnego wnioskowania oraz rozwiązywania zadań wielopoziomowych.

W pięciu działach tematycznych ekspozycji poprzedzonych prologiem, poprzez zabytki sztuki i rzemiosła artystycznego, ukazane zostaną kultura, sztuka i życie codzienne Niderlandów. Centralnym tematem ekspozycji będzie kultura mieszczańska z jej religijnością, etosem pracy, sposobem spędzania wolnego czasu oraz sztuką. Prezentowane będą na niej malarstwo, grafika, plakaty, sztuka użytkowa (meble, ceramika, tkaniny), militaria i varia pochodzące zarówno z Niderlandów, terenów Polski jak i innych krajów.

Aranżacja ekspozycji, program wydarzeń towarzyszących oraz przygotowane materiały do samodzielnej edukacji uwzględniać będą różne style uczenia się, wynikające z odmiennych preferencji zwiedzających. Nowoczesna nauczanie opiera się na wielozmysłowości i pozwala docierać do młodego człowieka przez odwoływanie się do różnych rodzajów inteligencji, dzięki czemu skuteczność przekazu i zaangażowanie uczniów zwiększa się znacząco. Wystawa oferuje narzędzia do realizacji wielu celów nauczania wynikających z obowiązującej podstawy programowej.

Wyjątkowość projektu polega na tym, że ma on charakter partycypacyjny. W jego tworzenie zaangażowani zostali nauczyciele. Muzeum Narodowe w Poznaniu i jego pracownicy zaoferowali przestrzeń, zbiory i wiedzę na ich temat, wspomagając pracę pedagogów.

Serdecznie zapraszamy do zwiedzenia wystawy nauczycieli i uczniów oraz rodziców z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym.
Przekonajmy się „Co ma koronka do wiatraka?"

Wystawa towarzyszy Miesiącowi Kultury Flamandzkiej i Niderlandzkiej

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie