Wakacyjne Muzeum Pod Złotym Słońcem – animacje Margo Rieznik

Muzeum Pana Tadeusza mapa

piątek 16.09.2022 do piątek 30.09.2022

Wakacyjne Muzeum Pod Złotym Słońcem

W ramach projektu Wakacyjne Muzeum Pod Złotym Słońcem zaprosiliśmy ukraińskich artystów wizualnych do realizacji animacji poruszających tematy różnic kulturowych, tolerancji, pokoju i wolności.
W momencie, kiedy na masową skalę niszczona jest ukraińska kultura, niezwykle ważne jest oddanie głosu tym, którzy współcześnie ją kreują, a którzy tych możliwości w swojej ojczyźnie zostali w tym momencie dziejowym pozbawieni.

Choć kultura i sztuka nie są najpilniejszą potrzebą, to odgrywają niezwykle ważną rolę w życiu. Potrafią podnieść na duchu, niosą nadzieję, stają się porozumieniem ponad podziałami. Za pośrednictwem sztuki możemy mówić o tym, co ważne i uniwersalne, ale również bardzo osobiste. W obliczu realnego kryzysu możemy – jako społeczeństwo obywatelskie, a szerzej zwykli Polacy i Ukraińcy wypracować formę porozumienia pozawerbalnego, jakim jest język artystyczny. Projekt zakładał integrację zarówno środowisk twórczych: plastycznych i muzycznych, jak i zwykłych obywateli różnych narodowości.

Rezultatem projektu są dwie animacje filmowe wykonane przez ukraińską artystkę Margo Rieznik, poruszające problematykę różnorodności kulturowej, tolerancji, życia w zgodzie z wartościami i akceptacji „inności”. Wzbogacone zostały o skomponowaną przez Mateusza Ryczka na potrzeby projektu muzykę. Pozawerbalna forma pozwala bez problemu zrozumieć odbiorcom ideę zawartą w krótkim filmie.

Animacje były wykorzystywane podczas zajęć dla dzieci z Polski i Ukrainy, które odbywały się w Muzeum Pana Tadeusza od 5 lipca do 30 sierpnia 2022.
Cykl „Wakacyjne Muzeum Pod Złotym Słońcem” był skierowany do dzieci w wieku 6–12 lat.

У рамках проєкту «Канікули в Музеї під Золотим Сонцем» ми запропонували українським візуальним дизайнерерам створити анімації на тему культурних відмінностей, толерантності, миру та свободи.
У час, коли українська культура масово знищується, надзвичайно важливо почути голос того, хто творить її сьогодні, і хто був позбавлений цієї можливості на батьківщині.

Хоча культура і мистецтво не є найнагальнішими потребами, вони відіграють надзвичайно важливу роль у житті людства. Вони можуть підняти настрій, подарувати надію, стати містком порозуміння за межами розбіжностей. Через мистецтво ми можемо говорити про те, що є важливим і універсальним, але також дуже особистим. В умовах справжньої кризи ми можемо, як громадянське суспільство, а ширше пересічні поляки та українці – виробити форму невербальної комунікації, якою є мова культури. Проєкт передбачав інтеграцію, як творчого та музичного середовищ, так і звичайних громадян різних національностей.

Результатом проєкту стали два анімаційних фільми української графічної дизайнерки Марго Рєзнік, які торкаються питань культурного розмаїття, толерантності, життя в гармонії з цінностями та прийняття «іншості». Вони були доповнені музикою, яку написав для проєкту Матеуш Ричек. Невербальна форма дозволяє глядачам легко зрозуміти ідею короткометражного фільму.

Анімації були використані під час занять з дітьми із Польщі та України. Заходи з циклу «Канікули у Музеї під Золотим Сонцем» проходили у Музеї Пана Тадеуша з 5 липня по 30 серпня 2022 року та були орієнтовані на дітей віком 6–12 років.

Zachęcamy do zapoznania się z animacjami: 

 

Zobacz miejsce wydarzenia
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu logo

Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu

Muzeum Pana Tadeusza to miejsce w samym centrum Wrocławia, w którym łączą się historia i współczesność. Naszą misją jest pokazanie rangi dzieła Adama Mickiewicza w zmieniającej się rzeczywistości historycznej i kulturalnej Europy na …

Więcej

Adres:

Kamienica Pod Złotym Słońcem
Rynek 6, 50-126 Wrocław
Kontakt:

71 75 50 640
info@ossolineum.pl
http://www.muzeumpanatadeusza.pl/
facebook