V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży z autyzmem

środa 14.07.2010 do środa 10.11.2010

V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży z autyzmem

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 we Wrocławiu, Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu we Wrocławiu zapraszają do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży z autyzmem.

Koncepcja i regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego

Zasięg: ogólnopolski

Adresaci: dzieci i młodzież z autyzmem realizujący obowiązek szkolny w placówkach publicznych i niepublicznych, integracyjnych oraz warsztatach terapii zajęciowej, osoby z autyzmem do 25 roku życia.

Termin I edycji – 4 grudnia w roku 2006.

W latach następnych: listopad-grudzień (termin ustalany co rok).

 

V edycja – 2010

Temat: „Klechdy, legendy i podania o moim ulubionym miejscu, zakątku" .

Cele konkursu:

• uczestnicy zapoznają się z historią, legendami i podaniami związanymi z obiektami zainteresowań. Poznają tradycje i historię regionu (edukacja regionalna).
• Rozwiną swoją wyobraźnię przez wizualizację wydarzeń, faktów, przełożenie na ich na obraz, rzeźbę, tkaninę, witraż i inne środki artystycznego wyrazu.
• Pogłębią swoją wiedzę oraz umiejętności posługiwania się technikami plastycznymi oraz umiejętności wykonawcze. Stworzą pracę, która stanie się źródłem satysfakcji i poczucia własnej wartości.

Uzasadnienie:
Dzieci i młodzież z autyzmem do końca lat dziewięćdziesiątych wyraźnie defaworyzowana, dopiero po czasie transformacji w naszym kraju znalazła swoje miejsce w placówkach prowadzonych początkowo przez organizacje pozarządowe a następnie w placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Nie ma jednak ciągle na mapie Polski systemowych rozwiązań na rzecz osób z autyzmem.

Autyzm jest najpoważniejszym zaburzeniem rozwojowym u dzieci. U osób z autyzmem osiowymi objawami zaburzeń jest: nieprawidłowa/zaburzona komunikacja, niewłaściwe wzorce zachowań społecznych/ brak umiejętności społecznych oraz sztywność zachowań/niechęć do zmian. Przyczyny autyzmu ciągle są nieznane. Terapia osób z autyzmem ciągle nie jest skuteczna, można dużo poprawić w funkcjonowaniu takiej osoby, natomiast autyzm ciągle podlega badaniom i próbom opisywania.
U osób z autyzmem obserwuje się zdolności parcjalne („wysepkowe") w różnym zakresie: muzycznym , matematycznym a także plastycznym.

Rozwijanie zdolności parcjalnych ma kapitalne znaczenie w terapii autyzmu. Przede wszystkim pozwala na rozwój poczucia własnej wartości.

Terapia przez sztukę (arteterapia) jest źródłem osiągania przez osoby z autyzmem poczucia własnej tożsamości, poczucia sprawstwa, radości z tworzenia.

Organizowane do tej pory wystawy prac plastycznych cieszyły się ogromnym zainteresowaniem społeczności lokalnych. Były też okazją do rzecznictwa na rzecz osób autystycznych oraz nauki tolerancji i rozumienia potrzeb środowiska z nimi związanego.

Rada Pedagogiczna Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 we Wrocławiu pozytywnie zaopiniowała pomysł zorganizowania ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla osób z autyzmem. W tym roku jest to już piąty, jubileuszowy konkurs.

Do udziału w nim zapraszamy autystycznych uczniów, wychowanków i podopiecznych wszystkich placówek kształcenia specjalnego, WTZ oraz placówek integracyjnych.

Patronat Honorowy:
Patronat honorowy nad IV edycjami konkursów objęli:
1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2. Dolnośląski Kurator Oświaty – Beata Pawłowicz
3. Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia

Do jury zostali na stałe zaproszeni:
1. dr Ryszard Więckowski – artysta plastyk, pracownik naukowy ASP we Wrocławiu
2. dyrektor Liceum Plastycznego we Wrocławiu
3. wojewódzki koordynator konkursów plastycznych MDK we Wrocławiu
4. dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 we Wrocławiu
5. dwoje członków Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 we Wrocławiu

Kategorie prac plastycznych:
1. akwarela, pastele, olej itp. techniki malarskie
2. grafika i rysunek
3. ceramika
4. szkło
5. tkanina
6. rzeźba
7. techniki mieszane
8. materiały ekologiczne

Nagrody otrzyma troje uczestników konkursu w każdej kategorii wiekowej. Najciekawsza praca otrzyma puchar „Grand Prix". Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu wyróżni jednego uczestnika nagrodą specjalną im. Daniela Szulca

Kategorie wieku uczestników konkursu:
1. wiek od 7 do 10 lat
2. wiek od 11 do 14lat
3. wiek od 15 do 18 lat
4. wiek od 18 do 21 lat
5. powyżej 21 lat

Prosimy osoby dorosłe kierujące zajęciami plastycznymi, na których powstały bądź powstaną prace o kilka informacji na temat osoby autystycznej (ankieta w załączniku):

• imię i nazwisko uczestnika konkursu
• wiek
• norma intelektualna/ stopień upośledzenia
• nazwa placówki i adres
• imię i nazwisko nauczyciela/terapeuty prowadzącego zajęcia plastyczne z uczestnikiem konkursu
• zgoda osoby uczestniczącej/rodziców na przetwarzanie danych osobowych na użytek konkursu.

Termin nadsyłania prac:

Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac: 10 listopada 2010 na adres: Zespół Placówek Oświatowych Nr 2
Ul. Głogowska 30
54-130 Wrocław
Przesłanych na konkurs prac nie zwracamy.
O wynikach konkursu zawiadomimy uczestników drogą elektroniczną.
Nagrodzone osoby mogą wraz z opiekunami wziąć udział w wernisażu. Nie zwracamy kosztów podróży.
Po konkursowa wystawa prac w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu oraz Centrum Kultury Wrocław-Zachód

Serdecznie zapraszam do udziału
Dorota Ślepowron-Korwin

 

Ankieta dla uczestnika Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem

Wrocław 2010
1 Imię i nazwisko uczestnika konkursu
2 Stopień głębokości autyzmu/upośledzenia umysłowego
3 Tytuł pracy

4 Technika

5 Zgoda uczestnika/rodziców/opiekunów na przetwarzanie danych osobowych na użytek konkursu
6 Imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela

W załączeniu można dodać krótką treść bajki, legendy lub podania wykorzystanych w pracy plastycznej, reprezentacji.

Zespół Placówek Oświatowych nr 2 we Wrocławiu
Ul. Głogowska 30, 53-621 Wrocław
Tel./fax. 71 3556560, tel.: 71 3575359

 

 

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie