Rekrutacja – Zajęcia teatralne o profilu tancerz-aktor

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 15 mapa

poniedziałek 17.06.2019 do piątek 05.07.2019

Rekrutacja - Zajęcia teatralne o profilu tancerz-aktor

Grupa młodsza warsztatowa tancerz-aktor (16-18 lat)

Grupa starsza warsztatowa tancerz-aktor (18-21 lat)

Kontakt: tel. 12 430 50 90, e-mail: biuro@sckm.krakow.pl

Prowadzenie: Wojciech Dawid Terechowicz

Szczegóły programu:

Elementarne zadania aktorskie: praca na bazie tekstów: wiersza klasycznego, wiersza współczesnego, prozy współczesnej (teksy wybierane są przez uczniów przy konsultacji z nauczycielem), ćwiczenia z zakresu pracy nad tekstem literackim, ćwiczenia z zakresu ekspresji ciała, ćwiczenia z zakresu ekspresji słowa, ćwiczenia z zakresu emisji głosu, w tym oddechowe i fonetyczne, ćwiczenia dykcyjne, ćwiczenia z zakresu kształtowania wyobraźni i uwagi, ćwiczenia z zakresu partnerowania i wzajemnej czułości na impulsy parterów na scenie, ćwiczenia z zakresu działań indywidualnych prowadzących do świadomego pobudzania odczuć indywidualnych i kreowania ich na scenie, ćwiczenia z zakresu budowania atmosfery na scenie w kreacji zbiorowej, kształtowanie zespołu aktorskiego, ćwiczenia z zakresu poznawania ciała jako narzędzia komunikowania się z partnerem scenicznym i widzem, ćwiczenia z zakresu rytmiki i koncentracji, budowa etiudy aktorsko-ruchowej z wykorzystaniem tekstu literackiego, pokaz etiudy.

Monologi i sceny dialogowe: praca na bazie monologów i dialogów wyjętych z utworów dramatycznych literatury klasycznej i współczesnej, kontynuacja i rozwijanie ćwiczeń z zakresu emisji głosu i fonetyki, kontynuacja i rozwijanie ćwiczeń dykcyjnych, ćwiczenia z zakresu pracy nad dialogiem i partnerowania na scenie, budowanie relacji pomiędzy postaciami w oparciu o tekst, ćwiczenia z zakresu opanowania gry kostiumem, ćwiczenia z zakresu opanowania gry rekwizytem, wprowadzenie improwizacji jako sposobu odnajdowania impulsów kształtujących postaci relację postaci na scenie, praca aktora nad rolą, praca nad ruchem scenicznym, praca nad gestem klasycznym i współczesnym, zapoznanie ucznia z różnymi rodzajami teatralnego wyrazu, budowa scen dialogowych i monologów wkomponowanych w dramaturgiczną całość,prezentacja pracy.

Zadania aktorskie: praca w oparciu o zaproponowany przez nauczyciela dramat sceniczny lub dłuższe fragmenty kilku dramatów tak, aby każdy z uczniów mógł pokazać swoje indywidualne umiejętności, praca aktora nad rolą, ćwiczenia scen zbiorowych, ćwiczenia z zakresu komponowania spektaklu, gra aktora kostiumem, gra aktora rekwizytem, kształtowanie indywidualności twórczej w zespole, pokaz spektaklu w pełnym przebiegu dramaturgicznym.

Zobacz miejsce wydarzenia
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
Rekrutacja – Zajęcia teatralne o profilu tancerz-aktor

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży jest placówką wychowania pozaszkolnego Gminy Miejskiej Kraków prowadzącą wszechstronną działalność edukacyjną, kulturalną i wychowawczą w formach stałych, okresowych i okazjonalnych. Oferta Centrum skierowana jest do dzieci, młodzieży oraz środowiska lokalnego bliższego …

Więcej

Adres:

ul. H. Wietora 13/15
31-067 Kraków


Kontakt:

(12) 430-50-90
biuro@sckm.krakow.pl
http://www.sckm.krakow.pl
facebook