UD

Ogólnopolska akcja Kolorowe Świadectwa – kolorowy pasek na świadectwach szkolnych wszystkich uczniów

📅 poniedziałek 20.05.2024 do środa 19.06.2024
akcja Kolorowe Świadectwa

Celem akcji Kolorowe Świadectwa jest docenienie wszystkich uczennic i uczniów za wysiłek, jaki ponieśli w ciągu ostatniego roku, za ich działania i różnorodne aktywności, za rozwój swoich zainteresowań i wartościowych inicjatyw. Kolorowy pasek na świadectwie to docenienie pozytywnej postawy uczennic i uczniów, ich zaangażowania i osiągnięć w różnych dziedzinach, nie tylko w nauce.

Dzień zakończenia roku szkolnego to idealny moment na nagrodzenie wszystkich uczennic i uczniów za ostatnie 10 miesięcy pracy i nauki, za ich osobisty wkład, starania, progres i sukcesy (a każdy je ma). Chodzi o to, by właśnie tego dnia poczuli, że każdy z nich jest wyjątkowy, niepowtarzalny, bo przecież każdy włożył dużo wysiłku, aby ukończyć klasę, zaliczyć kolejny rok w szkole, niezależnie od tego, jakie oceny zdobył. Nagroda w formie kolorowego paska na świadectwie dla każdego ucznia i uczennicy jest więcej niż tylko miłym gestem ze strony nauczycieli i wychowawców, to przede wszystkim pozytywne wzmocnienie dla dzieci i młodzieży oraz motywacja na przyszłość.

Inicjatywa KOLOROWE ŚWIADECTWA ma także pokazać różne kolory edukacji – szkoła ma bowiem nie tylko realizować podstawę programową, przekazywać wiedzę, encyklopedyczne wiadomości, ale także uczyć jak to, czego się młodzi ludzie nauczyli, mogli praktycznie wykorzystywać w życiu. Jak powiedział Albert Camus, „szkoła przygotowuje dzieci do życia w świecie, który nie istnieje” i doskonale odnosi się to polskiego systemu edukacji, który wymaga gruntownej zmiany, abyśmy mogli przygotowywać podopiecznych do szybko zmieniającej się rzeczywistości. Już czas skupić się na uczeniu nowoczesnych kompetencji, połączeniu wiedzy, umiejętności i postaw, dzięki którym uczennice i uczniowie będą umieli spojrzeć na zagadnienie z różnych stron, całościowo, analizować sytuację, wyciągać wnioski, rozwiązywać problemy i skutecznie realizować zadania.

Zasady akcji:
Świadectwo z kolorowym paskiem dla każdego w formie specjalnej nakładki (bez ingerowania w druk świadectw) to wyróżnienie wszystkich uczennic i uczniów, podkreślenie indywidualnej cechy, pożądanej postawy, aktywności w trakcie roku szkolnego lub wyjątkowego osiągnięcia. Każdy kolor paska na świadectwie symbolizuje coś dobrego, zwraca uwagę na inną zaletę i docenia tych, niezwykle sympatycznych, empatycznych, albo koleżeńskich. Tych, którzy zawsze są w szkole i na których zawsze można liczyć. Tych zaangażowanych w sprawy szkoły i szkolnej społeczności, w ekologię, wolontariat, a także za aktywności sportowe, plastyczne i zaangażowanie w akcje charytatywne. U każdego ucznia i uczennicy znajdujemy coś niezwykłego, coś w czym się wyróżnia, co sprawiło, że kończy szkołę jako wyjątkowa osoba.

Dlaczego warto:
W Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Śremie już rok temu nagrodziliśmy wszystkie nasze uczennice i uczniów świadectwami z kolorowym paskiem. Dzięki temu zakończenie ubiegłego roku szkolnego, 23 czerwca 2023, było u nas pięknym, szczęśliwym dniem, pełnym pozytywnych emocji i wielu wzruszeń, uśmiechów, cudownej atmosfery i wspaniałym rozpoczęciem wakacji. Te doświadczenia utwierdziły nas, że inicjatywa jest warta kontynuowania i rozpowszechnienia.

Chcielibyśmy, by dzieci w całej Polsce były szczęśliwe odbierając świadectwo ukończenia roku szkolnego, dlatego zachęcamy wszystkie szkoły do włączenia się do akcji KOLOROWE ŚWIADECTWA. W ten sposób możemy wyróżniać wszystkich uczniów i uczennice, nie tylko biorąc pod uwagę ich wyniki z nauce (co oczywiście jest ważne, bo szkoła została stworzona, by uczyć, przekazywać wiedzę, rozszerzać horyzonty). Niech wszyscy dostają świadectwo z kolorowym paskiem, tak jak każdy jest wyjątkowy i ważny, bo włożył dużo pracy, czasu, zaangażowania w udział w lekcjach, w szkolne inicjatywy, był istotną częścią szkolnej społeczności. Niech ten pasek go motywuje, podniesie jego wiarę w siebie i swoje możliwości, niech dodaje skrzydeł!

Uzasadnienie:
Zakończenie roku szkolnego to co roku wielki festiwal czerwonych pasków – od uroczystej akademii w szkole, przez wręczanie świadectw w salach lekcyjnych, po udostępnianie w mediach społecznościowych przez dumnych rodziców świadectw z wyróżnieniem ich dzieci. Świadectwo z czerwonym paskiem wymaga co najmniej średniej ocen 4,75 oraz oceny bardzo dobrej lub wzorowej z zachowania, jednak nie każdy może osiągnąć tak wysokie wyniki Wg krzywej Gausa: 20 proc. populacji to uczniowie słabi, 60 procent – średni, a 20 procent – bardzo dobrzy.

Akcją KOLOROWE ŚWIADECTWA sprawimy, że tego dnia uczennice i uczniowie z niższą średnią niż nagradzani świadectwem z czerwonym paskiem prymusi, nie będą czuli się gorsi. Dzień zakończenia roku szkolnego będzie wyjątkowy dla każdej uczennicy i każdego ucznia, niezależnie od tego z czym się w danym czasie zmagali i jakie oceny zdobyli. Każdy bowiem będzie zauważony i doceniony, będzie mógł się poczuć dobrze, pochwalić się rodzicom, dziadkom i wśród znajomych czy udostępnić swój kolorowy pasek w social mediach, dlatego że jest dumny z siebie i z tego, jak skończył szkołę, co zrobił, co osiągnął w trakcie tego roku. A my, dorośli – nauczyciele i wychowawcy – będziemy mogli nagrodzić dzieci za cały rok szkolny kolorowymi świadectwami.

Czy i jak motywować dzieci

Nie ma jednego powodu, dla którego dziecko nie chce się uczyć i dlatego nie ma jednej prostej recepty na zmotywowanie go do nauki. Na edukację trzeba spojrzeć szerzej, w kontekście całej rodziny. Zapnijcie pasy! Ten kurs to prawdziwa szybka rodzinna edukacyjna rewolucja!

Musimy pamiętać, że oceny nie sprawdzają w pełni wiedzy z danego przedmiotu. Są przede wszystkim odzwierciedleniem umiejętności dostosowania się do indywidualnych wymagań nauczyciela i obecnego systemu edukacji: pisania testów, kartkówek, sprawdzianów, które mają przygotować uczennice i uczniów do zdania testów na zakończenie szkoły – egzaminów ósmoklasisty i maturalnego. Ponadto średnia ocen, która wpływa na szanse dostania się do szkoły średniej, nie jest miarodajną weryfikacją faktycznej wiedzy. Kryteria ocen w różnych szkołach, u różnych nauczycieli bardzo się różnią. Tam, gdzie jeden nauczyciel postawi 6, inny może ocenić wiedzę tylko na 4. Niektórzy nauczyciele docenią progres, rozwój potencjału uczennicy lub ucznia w ciągu roku, inni wyciągną arytmetyczną średnią z ocen. W jednej szkole świadectwo z czerwonym paskiem dostaje 20 uczniów na 25 w klasie, w innej tylko 3 na 30-osobową klasę. Na etapie rekrutacji porównujemy suchą liczbę, notę, która nie uwzględnia wielu ważnych aspektów, a faktyczny stan wiedzy weryfikują pierwsze miesiące w szkole średniej lub na studiach.

Ponadto wszyscy mamy takie doświadczenia, że szkolni prymusi często radzą sobie w życiu gorzej niż uczennice i uczniowie osiągający średnie wyniki w nauce. Tymczasem w Polsce świadectwo z czerwonym paskiem, które nierzadko jest zdobywane kosztem odpoczynku i zdrowia psychicznego dzieci, rezygnacji z ich zainteresowań i potrzeb, szczęśliwego dzieciństwa, jest przeceniane, choć nie jest gwarancją sukcesu w przyszłości. Na etapie edukacji nie powinniśmy więc podcinać skrzydeł dzieciom, które poświęcają mniej czasu na zapamiętywanie formułek i walki o oceny, bo rozwijają swoje zainteresowania po szkole albo nie mają takich możliwości intelektualnych, bytowych czy finansowych, by nauczyć się wszystkiego, jak ci najzdolniejsi lub wspierani prywatnymi korepetycjami. Opanowanie wiedzy w pewnym stopniu i równoczesna umiejętność praktycznego jej wykorzystania w codziennych, zwykłych sytuacjach, w pracy czy na studiach okazuje się ważniejsza od napisania testu na 100% czy najwyższe noty ze wszystkich przedmiotów. Zachęcamy zatem do premiowania u młodych ludzi nie tylko wysokich ocen, ale też innych osiągnięć i pozytywnych postaw, rozwijania własnych pasji i kreatywności.

Projekt nie jest niczym odkrywczym! Podobne inicjatywny już od lat obecne są w świecie edukacji. Nauczyciele i nauczycielki już od lat w różnych szkołach na różnych zasadach wręczają podobne świadectwa! Jedną z takich osób jest Wioleta Matusiak, która kilka lat temu zainicjowała wspaniałą akcje „Pasek dla każdego ucznia”! Nich również twoja szkoła stanie się wyjątkowa i doceni każdego ucznia i każdą uczennicę!

Liderem projektu jest Jakub Tylman
Pedagog, który z pasją zmienia polską szkołę, nauczyciel przedmiotów artystycznych i inspirujący swą kreatywnościątwórca nowoczesnych projektów edukacyjnych oraznieszablonowych rozwiązań w edukacji, dla którego „niemożliwe nie istnieje”. Autor edukacyjnych książek dla dzieci oraz książki dla nauczycieli i rodziców pt. „Jak pokolorować szkołę”. Inicjator ogólnopolskiej kampanii społecznej „Szkoły bez zadań domowych” i akcji „kolorowe świadectwa”. Członek Rady programowej fundacji „Teach for Poland”. Ambasador programów edukacyjnych Be.Net oraz Be.Eco. Publicysta i ekspert w zakresie edukacji w prasie, radiu i telewizji.
Laureat nagrody imienia Ireny Sendlerowej „Za naprawienie świata”, wyróżniony Nagrodą im. Janusza Korczaka oraz w konkursie Wielkopolski Nauczyciel Roku 2022, a także Zwycięzca Plebiscytu Radiowej Czwórki NIEPRZECIĘTNI. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty i wychowania, Laureat nagrody niezależnego jury i nagrody publiczności w I edycji ogólnopolskiego konkursu eduSensus Education Awards – tytuł Pedagog Roku.

akcja Kolorowe Świadectwa

335 ocen
2.99
dodaj ocenę
×
zapis na newsletter - prezent
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie
zapis na newsletter - prezent