Nowy semestr we Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka

Wrocław, ul. Kuźnicza 29A
🗺 mapa
📅 wtorek 17.01.2023 do niedziela 26.02.2023
Nowy semestr we Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka
Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka znów wychodzi z inicjatywą zorganizowania twórczych warsztatów dla dzieci i młodzieży. Tuż po feriach zimowych w szkołach, 27.02.23., rozpoczynamy semestr letni. Właśnie w tym momencie trwa rekrutacja. W ramach naszej działalności umożliwiamy także bezpłatny udział dla osób w trudnej sytuacji i dbamy o inkluzywny dostęp do kultury dla każdego.

Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka to fundacja, która od 25 lat zajmuje się działalnością na rzecz rozwijania twórczości oraz zapewnienia dostępu do kultury dzieci i młodzieży w różnym wieku. Wiele naszych aktywności i inicjatyw ma charakter społeczny, mający na celu wyrównywanie szans dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kulturowym.

Miło nam poinformować, że wchodząc w jubileuszowy – 25 – rok naszej działalności możemy zaproponować nowe propozycje warsztatów. Rozszerzamy swoją działalność, aby swoją twórczość mogły rozwijać dzieci z różnorodnych grup, bez względu na model edukacji, czy pochodzenie. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i zmianom społecznym, dlatego też otwieramy dwie nowe grupy:

  • 7-9 lat: Zespół wokalno-ruchowy (w języku ukraińskim)

To zajęcia dla dzieci w wieku 7-9 lat. Warsztaty te będą prowadzone w języku ukraińskim. Będą odbywać się we wtorki 17:20-18:20.

Спів — основний вид музичної діяльності дітей. Величезну роль відіграє сприйняття музики

у навчанні. Завдяки активному співу у дітей зміцнюється інтерес до музики, вони розвиваються

музичні здібності: слух, пам’ять, інтелект і уява.

Дитина не тільки засвоює мову музичного мовлення, а й починає свідомо й активно нею користуватися

у своїй діяльності з реалізації.

Музичний репертуар вирізняється розмаїттям гармонійних барв, мелодійністю та жвавістю фраз

музичні образи.

Діти люблять танцювати під музику і роблять це з посмішкою. Засобами сценічних рухів, які

у супроводі співу більше розкривається зміст пісні та образне розуміння музики!

……

Śpiew jest głównym rodzajem muzycznej aktywności dzieci. Percepcja muzyki odgrywa ogromną rolę w uczeniu się. Poprzez aktywne śpiewanie utrwala się zainteresowanie dzieci muzyką, rozwijają się zdolności muzyczne: słuch, pamięć, inteligencja i wyobraźnia.

Dziecko nie tylko poznaje język mowy muzycznej, ale zaczyna świadomie i aktywnie wykorzystywać go w swoich działaniach wykonawczych.

Repertuar muzyczny wyróżnia różnorodność barw harmonicznych, zwrotów melodycznych i żywych obrazów muzycznych.

Dzieci uwielbiają tańczyć do muzyki i robią to z uśmiechem. Za pomocą ruchów scenicznych, którym towarzyszy śpiew, ujawnia się więcej treści utworu i figuratywnego rozumienia muzyki!

  • 7-12 lat: Warsztaty teatralne (dla osób z edukacji domowej)

To zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat, które uczą się w domu. Będą odbywać się w poniedziałki 12:30-13:45.

Zajęcia wszechstronnie rozwijające, które uaktywniają wyobraźnię, kształtują zdolność autoprezentacji oraz indywidualność dziecka, a poprzez wspólne przygotowywanie etiud teatralnych uczą także współpracy w grupie. Co wydaje się być szczególnie istotne w przypadku dzieci pozostających w procesie edukacji domowej. Warsztaty teatralne staną się przestrzenią do rozwijania pasji z innymi rówieśnikami, budowania relacji, a nawet przyjaźni. Poprzez metody i techniki teatralne rozwijana byłaby między innymi kreatywność, twórczy potencjał oraz pewność siebie.

 

Centrum Twórczości Dziecka działa na rzecz integracji różnych grup społecznych, realizując misję dostępnej edukacji kulturalnej dla każdego dziecka. W ramach naszej działalności umożliwiamy dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji materialnej bezpłatny udział w semestralnych warsztatach artystycznych ze stałej oferty oraz udział w warsztatach wspierających dla dzieci z trudnościami szkolnymi.

W ramach naszej społecznej działalności gwarantujemy także, że 10% miejsc na liście uczestników każdego z warsztatów zarezerwowane jest w ramach wymienionych powyżej działań. Bezpłatny udział dotyczy warsztatów bazowych, co oznacza wszystkie dostępne warsztaty dla dzieci i młodzieży z wyjątkiem dodatkowych projektów Centrum.

Są trzy rzeczy, które trzeba wykonać, aby móc bezpłatnie uczestniczyć w warsztatach.

  1. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na warsztaty artystyczne zaznaczając swoje zainteresowanie bezpłatnym udziałem w zajęciach oraz wykazać, że dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1600 zł netto miesięcznie (udokumentowany ubiegłorocznym zeznaniem podatkowym PIT).
  2. Następnie trzeba wypełnić oświadczenie przekazane przez koordynatora po potwierdzeniu zapisu i dostarczyć je do naszego biura najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem zajęć.
  3. Następnie otrzymują Państwo informację o decyzji. O przyjęciu na listę bezpłatnego udziału decyduje kolejność zgłoszeń.

Natomiast, aby skorzystać z warsztatów wspierających należy:

  1. Przesłać list motywacyjny do koordynatora warsztatów (mail: koordynator@centrumtworczosci.pl, telefon: 661 136 434).
  1. Wypełnić formularz uczestnictwa dostępny na stronie internetowej.
  2. Przedstawić opinię psychologa lub pedagoga szkolnego o wskazaniu do udziału w tego typu warsztatach.

 

Na koniec semestru uczestnicy każdego z dostępnych warsztatów przedstawiają stworzony na zajęciach pokaz końcowy swoich prac lub spektakl.

Aby zapisać się na wybrane zajęcia należy wypełnić i wysłać „Formularz zapisu na warsztaty”. Znajduje się on w menu rozwijalnym w zakładce „Warsztaty artystyczne” na naszej stronie internetowej: https://centrumtworczosci.pl/formularz-zapisu-na-warsztaty-indywidualne/.

 

Więcej informacji można uzyskać na naszej stronie internetowej: https://centrumtworczosci.pl/

Facebooku: https://www.facebook.com/CentrumTworczosci

Instagramie: https://www.instagram.com/centrum.tworczosci/

oraz u koordynatora ds. projektów:

koordynator@centrumtworczosci.pl

+48 661 136 434, 71 341 80 02

zapis na newsletter - prezent
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie
zapis na newsletter - prezent