Międzynarodowe wezwanie do wyjaśnienia kwestii „obowiązkowej” edukacji

Międzynarodowe wezwanie do wyjaśnienia kwestii „obowiązkowej” edukacji

📅 piątek 08.12.2023 do czwartek 21.12.2023
Międzynarodowe wezwanie do wyjaśnienia kwestii „obowiązkowej” edukacji
30 Międzynarodowa Konferencja Edukacji Demokratycznej IDEC 2023 w Nepalu wezwała Komitet Praw Dziecka ONZ do stwierdzenia, że “obowiązkowa nauka” (ang. “compulsory education”) oznacza gwarancję powszechnego dostępu do edukacji, a nie przymus uczęszczania dziecka do szkoły.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (UDHR) z 1948 r. była pierwszym międzynarodowym dokumentem uznającym dostęp do edukacji za prawo. Tę doniosłą ideę wyrażono w Artykule 26, stanowiąc m.in. iż „Nauka w zakresie podstawowym ma być obowiązkowa”. Mimo iż powszechną praktyką stało się tłumaczenie i parafrazowanie tego słowa jako „obowiązek szkolny dla dzieci”, IDEC twierdzi, że nie jest ona zgodna z pierwotną intencją sformułowania.

Protokoły posiedzeń komisji redakcyjnej UDHR, której przewodniczyła Eleanor Roosevelt, odnotowują obszerne dyskusje na temat pojęcia “obowiązkowa” i wyraźnie pokazują, że nikt w komisji redakcyjnej na żadnym etapie nie zamierzał interpretować go jako przymusu wobec dziecka. Potwierdza to Komentarz Ogólny nr 11 Komisji Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (CESCR): „Aspekt przymusu służy podkreśleniu faktu, że ani rodzice, ani opiekunowie, ani Państwo nie mają prawa traktować decyzji co do tego, czy dziecko powinno mieć dostęp do podstawowej edukacji, jako opcjonalnej.”

IDEC w swojej rezolucji nalega, aby w pełni przestrzegać zasady „kierowania się najlepszym interesem dziecka”, a nie – iść na kompromis ze względów politycznych i administracyjnych.

Czy i jak motywować dzieci

Nie ma jednego powodu, dla którego dziecko nie chce się uczyć i dlatego nie ma jednej prostej recepty na zmotywowanie go do nauki. Na edukację trzeba spojrzeć szerzej, w kontekście całej rodziny. Zapnijcie pasy! Ten kurs to prawdziwa szybka rodzinna edukacyjna rewolucja!

Rezolucja została opracowana wspólnie przez zwolenników edukacji demokratycznej pod przewodnictwem Richarda Franshama (Kanada), Sifaana Zavahira (Sri Lanka), Henninga Granera (Niemcy) i Je’anny Clements (RPA), przy udziale uczestników z wielu innych krajów. Została przyjęta na Walnym Zgromadzeniu IDEC w czwartek 19 października 2023 r. i przesłana do Komitetu Praw Dziecka ONZ – aby upamiętnić rocznicę uchwalenia Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach Dziecka, która przypada 20 listopada 2023 r.

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie