IV edycja Przeglądu Młodych Talentów: Artystyczna Wesoła

Klub 1. Warszawskiej Brygady Pancernej „Kościuszkowca” Plac Wojska Polskiego 129
🗺 mapa
📅 czwartek 11.04.2019 do czwartek 09.05.2019
IV edycja Przeglądu Młodych Talentów: Artystyczna Wesoła

Przegląd dotyczy wszelkich prezentacji artystycznych, scenicznych i estradowych, takich jak: teatr, kabaret, piosenka, taniec. W Przeglądzie uczestniczą dzieci i młodzież reprezentujące placówki kultury, przedszkola, szkoły oraz instytucje i organizacje prowadzące działalność kulturalną na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Każda placówka ma możliwość wystawienia maksymalnie 3 podmiotów, przy czym czas występu dla jednego z nich nie może być dłuższy niż 10 minut.

Przegląd odbędzie się 9 maja o godz. 9.00 w Klubie „Kościuszkowca” przy Placu Wojska Polskiego 129.

CELE WYDARZENIA:

-konfrontacja i ocena dorobku artystycznego dzieci i młodzieży dzielnicy,
-podnoszenie poziomu i rangi amatorskich dokonań artystycznych,
-wymiana doświadczeń oraz integracja i doskonalenie animatorów tego ruchu,
-promocja najlepszych młodych artystów,
-inicjowanie twórczych poszukiwań i wypowiedzi artystycznych.

DZIEDZINY SZTUKI: Sztuki sceniczne i estradowe.

KATEGORIE:

-przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
-klasy I-III
-klasy IV-VII i klasy gimnazjalne

więcej informacji i regulamin konkursu

408 ocen
4.99
dodaj ocenę
×
zapis na newsletter - prezent
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie
zapis na newsletter - prezent