II edycja Międzynarodowego choreograficznego festiwalu Małopolska kraina tańca

Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, ul. Zakopiańska 62 mapa

wtorek 29.11.2016 do piątek 02.12.2016

Małopolska kraina tańca

II edycja Międzynarodowego choreograficznego festiwalu „Małopolska kraina tańca”  odbędzie się 2 grudnia w Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”. Współorganizatorem festiwalu jest Dom Kultury Podgórze. Uczestnicy festiwalu: dzieci, młodzież i dorośli z województwa Małopolskiego oraz dzieci i młodzież z Ukrainy.

REGULAMIN

II MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU CHOREOGRAFICZNEGO

„MAŁOPOLSKA KRAINA TAŃCA”

TERMIN: 2 grudnia 2016  r. w godz. 10.00–15.00

MIEJSCE FESTIWALU:
Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay” ul. Zakopiańska 62, Kraków

ORGANIZATOR:
Fundacja Widowisk Masowych i Show-programów

WSPÓŁORGANIZATOR
Dom Kultury Podgórze

Prezes festiwalu – mgr Nadiia Moroz-Olshanska
tel. 730 844 429

e-mail: fundacjawmishow@gmail.com

 I. CELE FESTIWALU-KONKURSU:

– rozbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży działaniami twórczymi,

– promowanie twórczości dziecięcej,

– promowanie sztuki choreografii;

– rozwijanie umiejętności społecznych poprzez zdrową rywalizację artystyczną, twórczą współpracę między biorącymi udział w przeglądzie zespołami i uczestnikami indywidualnymi,

– nabywanie i doskonalenie umiejętności autoprezentacji (świadomość środków artystycznego wyrazu, kontakt z publicznością),

– współpraca i wymiana międzynarodowa i międzykulturowa.

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

 1. Uczestnicy przeglądu: dzieci, młodzież i dorośli Polski oraz dzieci i młodzież z Ukrainy. Festiwal ma charakter międzynarodowy.
 2. Przegląd odbywa się w czterech grupach wiekowych:
 • Dzieci – 6-11 lat
 • Młodzież 12-17 lat
 • Studenci 18-26 lat
 • Dorośli bez wiekowego ograniczenia
 1. Przegląd odbywa się w kategoriach:

I – Występy solistów

II – Występy duetów

III –  Występy zespołów

4. Zgłoszenia zespołu lub uczestnika indywidualnego do Festiwalu dokonują nauczyciele szkół, wychowawcy placówek, rodzice lub pełnoletni osoby – osobiście.

5. Zgłoszenia razem w potwierdzeniem opłaty akredytacyjnej przyjmowane są elektronicznie na adres elektroniczny fundacjawmishow@gmail.com. Termin zgłoszenia mija 1 grudnia 2016 roku

6. Oprawa widowisk tanecznych nie powinna zawierać elementów scenograficznych wymagających szczególnych warunków technicznych. Czas montażu i demontażu dekoracji wynosi maks. 10 minut.

7. Zespoły mają do dyspozycji scenę o wymiarach 6 m x 3,5 m oraz białe oświetlenie sceny.

8. Uroczyste wręczenie specjalnych wyróżnień oraz dyplomów Festiwalu wszystkich kategorii oraz wręczenie nagród nastąpi podczas CEREMONII WRĘCZENIA NAGRÓD 2 grudnia 2016 roku w Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay” – TERMIN ZOSTANIE PODANY PODCZAS KONKURSU.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie przebiegu festiwalu i podanych terminów, o ile w realizacji założeń organizacyjnych pojawią ważne przeszkody. O wszelkich potencjalnych zmianach uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni.

III. SZCZEGÓŁY REGULAMINOWE:

 1. Warunki występu:

1.1. Prezentacje taneczno-folklorystyczne (do 25 min), taneczne solistów (do 7 min), taneczne duetów (do 15 min) oraz występy tanecznych zespołów (do 15 min).

1.2.  Tematyka występów w kategoriach jest dowolna.

1.3. Komisja konkursowa ocenia:

artystyczną wartość prezentacji, dobór repertuaru oraz techniczną stronę wykonania (dykcję i emisję głosu, biegłość gry na instrumencie, opracowanie choreograficzne, dobór muzyki, kostiumów, rekwizytów itp. w zależności od charakteru prezentacji).

1.4. Ze względów organizacyjnych zgłaszający proszeni są o precyzyjne wypełnienie karty zgłoszenia.

IV. OPŁATY

 1. Koszty związane z przyjazdem zespołu ponosi instytucja zgłaszająca.
 2. Instytucja zgłaszająca zespół pokrywa jednorazową opłatę akredytacyjną w wysokości 15 zł od osoby.
 3. Opłata za udział w festiwale dokonuje się do 30 listopada na konto:

Fundacja Widowisk Masowych i Show-programów
Ptaszkowa 633, 33-333 Ptaszkowa

40 2030 0045 1110 0000 0413 8860
tytułem: udział w festiwale „Małopolska kraina tańca”
+ nazwa zespołu/lub imię i nazwisko wykonawcy

 1. Jest możliwość rezerwacji noclegów i wyżywienia dla uczestników festiwalu (ok. 60 złotych za dzień).
 2. Odwołanie rezerwacji noclegów i wyżywienia winno być zgłoszone organizatorom najpóźniej. Rezygnacja z udziału w festiwale po terminie 30 listopada 2016 roku po powoduje obciążenia kosztami opłaty akredytacyjnej.

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALE CHOREOGRAFICZNYM

„MAŁOPOLSKA KRAINA TAŃCA”

 1. Imię i nazwisko uczestnika/uczestników lub nazwa zespołu

…………………………………………………………………………………………………………………..

2. Kategoria uczestnictwa (soliści, duety, zespoły), ilość uczestników,

…………………………………………………………………………………………………………………

 1. Nazwa placówki ( adres, telefon)

………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Opiekun uczestnika/uczestników ( imię i nazwisko, numer telefonu)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Prezentacja tytuł utworu

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

 1. Warunki techniczne używane rekwizyty, instrumenty , płyta CD własny akompaniament

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Osoba do kontaktu- nr telefonu

…………………………………….…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………

 

Oświadczenia:

1* – Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem I Międzynarodowego festiwalu-konkursu młodzieżowej i dziecięcej twórczości „Wawelski skarby” i akceptuje jego treść. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z regulaminu przeglądu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)

……………………………………………. …………………………………………………………………………….

Data i czytelny podpis opiekuna lub opiekunów

 

*Oświadczenie nr 1 wypełniają opiekunowie, osoby zgłaszające dziecko lub zespół do przeglądu. ** Oświadczenie nr 2 wypełniają rodzice dzieci biorących udział w przeglądzie

 

Oświadczenie rodziców , prawnych opiekunów

2** – Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………………………………………………… ( imię i nazwisko) w I Międzynarodowym festiwale-konkursie młodzieżowej i dziecięcej twórczości „Wawelski skarby”. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka wynikających z regulaminu przeglądu , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) .

………………………………………….                                         ………………………………………………..

( data i czytelny podpis rodzica)                                                                      ( data i czytelny podpis rodzica)

 

Zobacz miejsce wydarzenia
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
ZOBACZ TAKŻE:muzykapatronattaniec