Elementarz. Nauka czytania metodą sylabową – książka rekomendowana przez MEN

wtorek 20.09.2022 do wtorek 04.10.2022

Elementarz. Nauka czytania metodą sylabową - książka rekomendowana przez MEN

„Elementarz. Nauka czytania metodą sylabową” to książka przygotowana do nauki liter i czytania przy użyciu metody sylabowej rekomendowanej przez MEN. Dziecko uczy się rozpoznawać poszczególne litery, łączy je w sylaby i odczytuje słowa z nich powstające. Od prostych wyrazów jednosylabowych stopniowo podwyższany jest stopień trudności. W każdym wyrazie wielosylabowym dla ułatwienia nauki sylaby zaznaczane są kolorami.

Wprowadzeniu kolejnej litery towarzyszy zabawna rymowanka, która utrwala wyrazy i motywuje do stopniowej nauki. Humor rymowanek ułatwia dziecku zdobywanie nowej umiejętności i utrzymanie zainteresowania kolejnymi etapami nauki.

Dodatkowo w elementarzu pojawiają się ćwiczenia zaznajamiające czytelnika z pismem pisanym. Od pojedynczych liter przez dwuznaki, sylaby, wyrazy, po czytanie pełnych zdań. Całościowe podejście do nauki czytania w jednej książce to wspaniałe kompendium Twego dziecka.

Dlaczego warto skorzystać z tej książki?

* treść i metodologia zgodna z podstawą programową MEN;
* układ graficzny wyrazów ułatwiający koncentrację uwagi;
* zabawne rymowanki do czytania dające satysfakcję z podjętego wysiłku;
* Przykłady pokazujące użycie litery na początku, w połowie i na końcu wyrazu;
* Na końcu ćwiczenia utrwalające zdobyte umiejętności i doskonalące sprawność czytania.

Elementarz grafomotoryczny. Nauka pisania wspomaga rozwój sprawności ręki i koordynacji wzrokowo-ruchowej niezbędnej przy nauce pisania, wprowadzająca poszczególne litery, ucząca sposobu i kierunków pisania liter wielkich i małych, dwuznaków, łączenia liter oraz utrzymywania pisma w wyznaczonych liniach.

Zawiera kilkanaście stron ćwiczeń grafomotorycznych (usprawniających pracę ręki), ćwiczenia uczące stopniowo pisania wszystkich liter alfabetu polskiego, łączenia poszczególnych liter, sylab, pisania wyrazów i zapisywania całych zdań.

Od szlaczków przez litery, dwuznaki, sylaby, wyrazy, po pisanie pełnych zdań. Całościowe podejście do grafomotoryki w jednej książce to wspaniałe kompendium Twego dziecka.

Kurs online - Jak zachęcić dziecko do nauki

Czy i jak motywować dzieci

Nie ma jednego powodu, dla którego dziecko nie chce się uczyć i dlatego nie ma jednej prostej recepty na zmotywowanie go do nauki. Na edukację trzeba spojrzeć szerzej, w kontekście całej rodziny. Zapnijcie pasy! Ten kurs to prawdziwa szybka rodzinna edukacyjna rewolucja!

Dlaczego warto skorzystać z tej książki?

* Treść i metodologia zgodna z podstawą programową MEN
* Ćwiczenia na koncentrację uwagi i koordynację pracy oka i ręki.
* Stopniowe nauka pisania liter podzielona na etapy, pozwalające naturalnie zapamiętać prawidłową kolejność pisania litery.
* Przykłady pokazujące użycie litery na początku, w połowie i na końcu wyrazu.
* Na końcu ćwiczenia utrwalające zdobyte umiejętności i doskonalące sprawność pisania.

Wydawnictwo Bookolika

Elementarz. Nauka czytania metodą sylabową - książka rekomendowana przez MEN
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie