25. Małopolskie Spotkania Teatrzyków Dziecięcych. Zgłoszenia
UD

25. Małopolskie Spotkania Teatrzyków Dziecięcych. Zgłoszenia

os. Tysiąclecia 15 w Krakowie
🗺 mapa
📅 wtorek 04.04.2017 do piątek 28.04.2017
Małopolskie Spotkania Teatrzyków Dziecięcych
SPOTKANIA są imprezą o charakterze konkursu, adresowaną do uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego. Celem Spotkań jest upowszechnianie twórczych poszukiwań w pracy z dziecięcymi amatorskimi zespołami teatralnymi oraz promowanie wyróżniających się grup i nauczycieli.

Oceny prezentacji dokonuje jury rówieśnicze pracujące pod przewodnictwem profesjonalnego twórcy. Dopuszcza się wszelkie formy teatralne i teatralno – estradowe. Dobór repertuaru i charakter prezentacji nie są niczym ograniczone. Jedyny wymóg to czas trwania spektakli – do 30 minut.

Prezentacje konkursowe przewidziane są w dniach 22 – 24 maja. Wykaz spektakli nominowanych do nagród i wyróżnień zostanie zamieszczony na stronie internetowej organizatora 25 maja. Ostateczny werdykt będzie ogłoszony podczas IMPREZY FINAŁOWEJ 7 czerwca o godzinie 10.00.

Zgłoszenia należy przesłać na adres Młodzieżowego Domu Kultury im. Andrzeja Bursy os. Tysiąclecia 15 w Krakowie, 31 – 606, faxem na numer (12) 648 49 95 lub mailem – mdk@mdk.krakow.pl (preferowana forma mailowa – wysyłamy informację zwrotną, że zgłoszenie dotarło. Brak takowej oznacza konieczność ponownego wysłania zgłoszenia lub kontaktu z organizatorami). Na kartach zgłoszenia prosimy zaznaczać ewentualne sugestie, co do godziny lub dnia prezentacji – będą uwzględniane w miarę możliwości.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 28 kwietnia 2017. Szczegółowy harmonogram prezentacji ukaże się 10 maja 2016 na stronie www.mdk.krakow.pl

ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury im. Andrzeja Bursy w Krakowie
os. Tysiąclecia 15, 31 – 606 Kraków
tel., fax 648 – 49 – 95
e-mail: mdk@mdk.krakow.pl
www.mdk.krakow.pl
www.facebook.com/MDKBursa

 

254 ocen
4.98
dodaj ocenę
×
zapis na newsletter - prezent
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie
zapis na newsletter - prezent