25. Małopolskie Spotkania Teatrzyków Dziecięcych. Zgłoszenia

os. Tysiąclecia 15 w Krakowie mapa

wtorek 04.04.2017 do piątek 28.04.2017

Małopolskie Spotkania Teatrzyków Dziecięcych

SPOTKANIA są imprezą o charakterze konkursu, adresowaną do uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego. Celem Spotkań jest upowszechnianie twórczych poszukiwań w pracy z dziecięcymi amatorskimi zespołami teatralnymi oraz promowanie wyróżniających się grup i nauczycieli.

Oceny prezentacji dokonuje jury rówieśnicze pracujące pod przewodnictwem profesjonalnego twórcy. Dopuszcza się wszelkie formy teatralne i teatralno – estradowe. Dobór repertuaru i charakter prezentacji nie są niczym ograniczone. Jedyny wymóg to czas trwania spektakli – do 30 minut.

Prezentacje konkursowe przewidziane są w dniach 22 – 24 maja. Wykaz spektakli nominowanych do nagród i wyróżnień zostanie zamieszczony na stronie internetowej organizatora 25 maja. Ostateczny werdykt będzie ogłoszony podczas IMPREZY FINAŁOWEJ 7 czerwca o godzinie 10.00.

Zgłoszenia należy przesłać na adres Młodzieżowego Domu Kultury im. Andrzeja Bursy os. Tysiąclecia 15 w Krakowie, 31 – 606, faxem na numer (12) 648 49 95 lub mailem – mdk@mdk.krakow.pl (preferowana forma mailowa – wysyłamy informację zwrotną, że zgłoszenie dotarło. Brak takowej oznacza konieczność ponownego wysłania zgłoszenia lub kontaktu z organizatorami). Na kartach zgłoszenia prosimy zaznaczać ewentualne sugestie, co do godziny lub dnia prezentacji – będą uwzględniane w miarę możliwości.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 28 kwietnia 2017. Szczegółowy harmonogram prezentacji ukaże się 10 maja 2016 na stronie www.mdk.krakow.pl

ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury im. Andrzeja Bursy w Krakowie
os. Tysiąclecia 15, 31 – 606 Kraków
tel., fax 648 – 49 – 95
e-mail: mdk@mdk.krakow.pl
www.mdk.krakow.pl
www.facebook.com/MDKBursa

 

Zobacz miejsce wydarzenia
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie

Młodzieżowy Dom Kultury im. Andrzeja Bursy

Od 1971 roku MDK prowadzi działalność ukierunkowaną na rozwój artystycznych zainteresowań dzieci i młodzieży, a zwłaszcza edukację teatralną. Podstawą jego działania jest idea kształtowania wrażliwości i nie schematycznego myślenia poprzez wykorzystanie sztuki i działań artystycznych.

Od …

Więcej

Adres:

os. Tysiąclecia 15
31-606 Kraków


Kontakt:

(0-12) 648-49-95
mdk@mdk.krakow.pl
http://www.mdk.krakow.pl
facebook

 
ZOBACZ TAKŻE:teatr