Woda, lody i krasnale

Wrocławski Park Wodny – krasnale przed „Areną" ul. Komandorska – minirestauracja obok „Areny" – krasnale przed sklepem „Epi" ul. Swobodna – akwarium w Arkadach Wrocławskich – plac zabaw w Arkadach – lodziarnia przy ul. Komandorskiej