Do wygrania 10 książek oraz 30 zaproszeń na film o Gordonie i Paddym!

Do wygrania 10 książek oraz 30 zaproszeń na film o Gordonie i Paddym!

Piękna, animowana historia przyjaźni myszki i komisarza ropucha, którzy łączą siły, by chronić mieszkańców lasu. Czy duetowi śledczych uda się schwytać sprawców przestępstw? Będziecie mogli się dowiedzieć już 11 października.

Mamy dla Was do rozdania 30 podwójnych zaproszeń na film Gordon i Paddy oraz 10 książek z serii Komisarz Gordon!

10 podwójnych zaproszeń –kino Muranów Warszawa

10 podwójnych zaproszeń – KNH Wrocław

10 podwójnych zaproszeń – kino Muza Poznań

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

Wystarczy, że za pomocą formularza poniżej odpowiesz na nasze pytanie konkursowe. Jury nagrodzi najciekawsze odpowiedzi.

Na zgłoszenia czekamy do 15 października.

Witamy w konkursie! Uzupełnij pola formularza  i prześlij odpowiedzi. 

Imię

Adres email

Wybierz region

Wiek dziecka

Płeć
Co jest najważniejsze w przyjaźni ?

 
Jaką nagrodę wybierasz? (możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź, nagrody zostaną przyznane losowo)
1.Organizatorem Konkursu jest firma KOLOROWE MEDIA Sp z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-904 przy ul. Bernardyńskiej 22 lok 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000208926, właściciel wortalu www.miastodzieci.pl (zwana dalej KOLOROWE MEDIA).

2.Czas trwania konkursu:  09 października do 15 października 2019 r.  

3.Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które są zarejestrowanymi prenumeratorami Rodzinnego Informatora Weekendowego (newslettera) Miasta Dzieci.

4.Wśród zgłoszeń konkursowych, 3-osobowa komisja konkursowa (redakcja Miasta Dzieci) wyłoni 50 najciekawszych odpowiedzi. 40 wskazanych przez komisję osób, zostanie nagrodzonych.

5.Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom, którzy spełnią łącznie następujące kryteria:

a) prawidłowo odpowiedzą na pytanie umieszczone na stronie internetowej Konkursu

b) podadzą adres e-mail

c) adres e-mail podany przez Uczestnika jest adresem zarejestrowanym w bazie prenumeratorów Rodzinnego Informatora Weekendowego (newslettera) Miasta Dzieci.

6.Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni na podstawie następujących zasad:

a) w ciągu 7 dni od daty przyznawania nagród, odpowiedzą na e-maila z informacją o wygranej, podając swoje dane kontaktowe potrzebne do przekazania nagrody

b) oraz spełnią warunki określone w punkcie 5 a) b) c)

7.Nagroda, o której mowa w treści konkursu, nie podlega wymianie na świadczenie gotówkowe.

8.Można wysłać tylko jedno zgłoszenie z tego samego adresu e-mail. Każdy adres e-mail bierze udział w konkursie tylko jeden raz, bez względu na ilość udzielonych przy jego użyciu odpowiedzi.

9.W przypadku zwycięzców, którzy wskażą taki sam adres do korespondencji, na wskazany adres zostanie wysłana jedna nagroda.

10.Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie i nie będące pracownikami lub współpracownikami KOLOROWE MEDIA Sp z o.o.

11.Podatek dochodowy od Nagród, o których mowa w treści konkursu, pokrywa KOLOROWE MEDIA Sp z o.o.

12.Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu konkursowym (w liście zostanie szczegółowo opisany sposób odbioru nagrody).

13.Każdy Zwycięzca konkursu, zobowiązany jest do podania swojego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, celem ustalenia jego tożsamości i wydania lub doręczenia nagrody. Odmowa podania przedmiotowych danych jest równoznaczna z rezygnacją z nagrody.

14.W przypadku nie otrzymania przez miastodzieci.pl potwierdzenia gotowości przyjęcia nagrody Zwycięzcą zostanie kolejna osoba, która spełni warunki opisane w punktach 5 i 6.

15.Udzielenie przez Uczestnika Konkursu odpowiedzi oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody, w przypadku przyznania nagrody, na opublikowanie jego imienia, nazwiska i nazwy miejscowości, w której mieszka na stronach portalu www.miastodzieci.pl zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.

16.Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie podmiotom trzecim, współpracującym przy organizacji konkursu/fundatorom nagród, danych osobowych przez KOLOROWE MEDIA celem wykonania zobowiązań KOLOROWE MEDIA jako organizatora konkursu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku.

17.Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

18.Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie podanych przez nich danych do celów marketingowych, w tym w szczególności na przesyłanie przez KOLOROWE MEDIA oraz podmioty współpracujące przy organizacji konkursu informacji handlowych oraz ofert na adres e-mail podany przez Uczestnika.

19.Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mailowy: redakcja@miastodzieci.pl.  Reklamacje należy składać w ciągu trzech dni od momentu ogłoszenia wyników na stronie www za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: redakcja@miastodzieci.pl. Organizator konkursu odpowie w ciągu czternastu dni na adres podany przez Użytkownika.

20.Decyzja KOLOROWE MEDIA jako Organizatora konkursu co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

21.Organizator zastrzega sobie prawo usuwania lub wykluczenia zgłoszeń do konkursu będących wynikiem działania oprogramowania automatycznie oddającego odpowiedzi. Eliminowani uczestnicy nie będą informowani o podjętej przez organizatora decyzji o usunięciu lub wykluczeniu.

22.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania konkursu, o czym bezzwłocznie poinformuje Uczestników umieszczając nową jego wersję na stronach serwisu miastodzieci.pl

23.Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu i jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu na stronach internetowych portalu www.miastodzieci.pl.Przepisz kod wiarygodności !

Po zaznaczeniu odpowiedzi koniecznie kliknij przycisk "Prześlij odpowiedzi".Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie

Zobacz także