Rowerem przez Kraków – konkurs plastyczny

Rowerem przez Kraków – konkurs plastyczny

„Szczęścia nie można kupić, ale można sobie kupić rower, a to już prawie to samo”.
Z okazji Święta Cyklicznego zapraszamy serdecznie wszystkich do udziału w konkursie plastycznym „Rowerem przez Kraków”

W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku 3 do 13 lat, uczniowie szkół podstawowych, przedszkoli lub uczestnicy Klubów Kultury

 1. Udział w konkursie polega na wykonaniu wybraną techniką pracy plastycznej płaskiej, której inspiracją jest rower w przestrzeni miejskiej Krakowa.
 2. Techniki dozwolone:
 • grafika
 • rysunek
 • malarstwo
 • mieszane
 • Do wykonania pracy nie używamy waty, plasteliny oraz bibuły.
 • Prace należy wykonać wyłącznie w formacie A3
 1. Prace należy dostarczyć do Klubu Kultury Przegorzały, Kraków ul. Kamedulska 70, do dnia 12 maja 2017 do godziny 18:00
 2. W konkursie nie mogą brać udział prace już wcześniej prezentowane.
 3. Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę zwierającą imię, nazwisko, wiek uczestnika nazwę i adres instytucji, imię i nazwisko opiekuna, telefon, adres mailowy. Metryczka_pracy_konkursowej
 4. Do pracy należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna na udział w konkursie. zgoda-opiekuna
 5. Prace oceniane będą oddzielnie w kategoriach:
 • przedszkolna
 • klasa 0 -I (wiek 6 -7 lat)
 • klasa II -III (wiek 8-10 lat)
 • klasa IV- VI (wiek 11 – 13 lat)
 1. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatorów konkursu. Przesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie przesyłania pracy.
 2. Prace oceni komisja i przyzna nagrody: I, II, III oraz wyróżnienia. Decyzje komisji są ostateczne.
 3. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej.
  O dokładnej dacie i godzinie opiekunowie i instruktorzy zostaną powiadomieni mailem lub telefonicznie.
 4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac konkursowych dla promocji konkursu w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.
 5. Udział w konkursie oznacza zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Klub Kultury Przegorzały wizerunku uczestnika, wykonanego w trakcie rozdania nagród przez Klub Kultury Przegorzały celach dokumentacyjnych
  i promocyjnych Klubu Kultury: w materiałach promocyjnych, na stronie klubu kultury, na portalu facebook.com, na banerach, ulotkach, plakatach oraz w folderach.
 6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ust. o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).

 

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
ZOBACZ TAKŻE:plastycznerower