Nasz świat za 1000 lat… – ekologiczny konkurs plastyczny dla dzieci

Nasz świat za 1000 lat… – ekologiczny konkurs plastyczny dla dzieci

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu zaprasza wszystkie dzieci w wieku 6-15 lat do udziału w ekologicznym konkursie plastycznym pt. „Nasz świat za 1000 lat…”. Zadaniem dzieci jest stworzenie ilustracji przedstawiającej wygląd naszej planety za 1000 lat. Technika wykonania prac jest dowolna, można wykorzystać farby, kredki, bibułę, papier kolorowy, cokolwiek podpowie nieograniczona dziecięca wyobraźnia. Termin zgłaszania ilustracji mija 25 czerwca 2021. Z niecierpliwością czekamy na wszystkie prace i życzymy powodzenia!

Regulamin ekologicznego konkursu plastycznego
„Nasz świat za 1000 lat…”

Tytuł konkursu: „Nasz świat za 1000 lat…”
Forma pracy: płaska w formacie A4 lub A3
Technika: dowolna

Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnikiem konkursu pt. „Nasz świat za 1000 lat…” może być każde dziecko w wieku 6-15 lat.
2. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec.
3. Konkurs organizowany jest w ramach projektu dotyczącego działań z zakresu edukacji globalnej prowadzonych w Zagłębiowskiej Mediatece.
4. Konkurs rozpoczyna się 14 czerwca 2021 r., a kończy 25 czerwca 2021 r.
5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Zasady konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-15 lat.
2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie ilustracji przedstawiającej wygląd naszej planety za 1000 lat.
3. Technika wykonania: dowolna (różne techniki plastyczne), format A4 lub A3.
4. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie przygotowaną pracę.
5. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane.
6. Prace można:
przesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec, Dział Instruktażu i Promocji z dopiskiem „Nasz świat za 1000 lat…” do dnia 25 czerwca 2021 r. (prace dostarczone po terminie nie będą oceniane, decyduje data stempla pocztowego);
dostarczyć osobiście do siedziby Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11 (Dział Instruktażu i Promocji – poziom II).
7. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę konkursową (do pobrania na www.biblioteka.sosnowiec.pl).

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
ZOBACZ TAKŻE:ekologiaplastyczne