Małopolski Konkurs Rękodzieła Fantazje kwiatowe

kwiatowe fantazje

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana serdecznie zaprasza dzieci oraz młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w Małopolskim Konkursie Rękodzieła „FANTAZJE KWIATOWE”.  Prace można nadsyłać do 17 marca.

Celem konkursu jest m.in. zwrócenie uwagi uczestników na barwny świat kwiatów, zainteresowanie tworzeniem z tkaniny, wełny, koralików, wszelkich mas oraz innych materiałów oraz upowszechnienie technik rękodzieła, a także prezentacja nowych ciekawych pomysłów
i materiałów.

Prosimy o dostarczenie prac pocztą tradycyjnie lub osobiście na adres:
Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków z dopiskiem „Kwiatowe fantazje”.

Kontakt:
Izabella Wałek tel. 501 480 142
e-mail: iwalek@cmjordan.krakow.pl

Natalia Heilman tel. 501 316 293
e-mail: nheilman@cmjordan.krakow.pl

Szczegóły w regulaminie oraz na stronie www.cmjordan.krakow.pl

REGULAMIN KONKURSU

Adresaci:
dzieci i młodzież w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria klasy 0 – III
II kategoria klasy IV – VI
III kategoria GIMNAZJUM

Termin nadsyłania prac:
do 17 marca 2017 – pocztą tradycyjnie lub osobiście
na adres: Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana
ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków
z dopiskiem „Kwiatowe fantazje”
portiernia czynna: 8.00 – 20.00

Warunki konkursu:
• prace z motywami kwiatowymi, płaskie (A4-A2) lub przestrzenne
• technika dowolna w zakresie rękodzieła
• jeden uczestnik – jedna praca (prace zbiorowe nie będą oceniane)
• prace muszą być oprawione i podpisane – imię i nazwisko, klasa – na eksponowanej stronie i gotowe do ekspozycji
• metryczka na odwrocie powinna zawierać: imię i nazwisko autora, klasę i nazwę placówki wraz z adresem i telefonem oraz nazwiskiem nauczyciela
• do przysłanych prac należy dołączyć obowiązkowo kartę zgłoszenia z wykazem autorów prac oraz podziałem na kategorie wiekowe wraz z dokładnym adresem, numerem telefonu, adresem e-mail i pieczątką placówki

Informacje dodatkowe:
Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach konkursu, terminie wręczenia nagród i miejscu ekspozycji. Nieodebrane nagrody w dniu finału będą przekazane do puli kolejnych konkursów organizowanych przez placówkę.
Prace będą zwracane na wyraźną prośbę autora.

Cele konkursu:
• kształtowanie ekspresji twórczej dzieci i młodzieży
• zwrócenie uwagi uczestników na barwny świat kwiatów
• zainteresowanie tworzeniem z tkaniny, weùny, koralików, wszelkich mas oraz innych materiałów do wykonywania prac z rękodzieła artystycznego
• upowszechnienie technik rękodzieła, prezentacja nowych ciekawych pomysłów oraz materiałów
• wymiana doświadczeń nauczycieli

UWAGA!
Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestników i ich Opiekunów na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora, wykorzystanie pracy plastycznej i nazwiska Uczestników dla potrzeb konkursu.
Prace nadesłane na konkurs, jak też prawa autorskie z nimi związane, pozostaną własnością organizatora.

 

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
ZOBACZ TAKŻE:kwiatyplastyczne