Konkurs plastyczny Wielkie bitwy i wielcy wodzowie w powieściach Henryka Sienkiewicza

Wielkie bitwy i wielcy wodzowie w powieściach Henryka Sienkiewicza

Na kartach twórczości Sienkiewicza pojawiają się słynne bitwy, znane formacje wojskowe, wielcy wodzowie i bohaterowie, z których możemy być dumni.

Chcielibyśmy, aby ten ważny dla Polaków pisarz zainspirował Was do stworzenia pracy plastycznej nawiązującej do tematu „Wielkie bitwy i wielcy wodzowie w powieściach Henryka Sienkiewicza”.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas 4-6, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Warunki uczestnictwa:
– prace mogą być wykonane w dowolnej technice płaskiej lub przestrzennej
– w przypadku technik płaskich mile widziane formaty od A3 do A1
– prace muszą zawierać tytuł i tekst uzasadniający wybór tematu (maks. 100 słów)
– do pracy należy dołączyć metryczkę, a w niej następujące dane: imię i nazwisko autora, rok urodzenia i klasę, do której uczęszcza oraz telefon i adres mailowy;
w przypadku gdy kierującym jest szkoła lub instytucja kultury dodatkowo prosimy o podanie imienia i nazwiska nauczyciela lub instruktora oraz nazwy, adresu i telefonu placówki.

Termin składania prac
Prace należy dostarczyć lub przesłać pocztą na adres:
Centrum Kultury „Ruczaj”, ul. S. Rostworowskiego 13, 30-358 Kraków, z dopiskiem na kopercie „Konkurs plastyczny”, do dnia 5 listopada 2016 r.

Zasady przyznawania nagród
Jury wyłonione przez organizatora konkursu przyzna miejsca 1-3 w każdej z trzech następujących kategorii:
– klasy 4-6 szkoły podstawowej
– gimnazja
– szkoły ponadgimnazjalne

Ogłoszenie wyników
Informacja o przyznanych nagrodach zostanie umieszczona na stronie internetowej Centrum Kultury „Ruczaj” w dniu 8 listopada br. Uroczyste wręczenie nagród laureatom oraz wernisaż wystawy prac konkursowych odbędzie się w sobotę, 12 listopada 2016 r. o godz. 17.00.

Organizator
Centrum Kultury „Ruczaj”, ul. S. Rostworowskiego 13, Kraków
Kontakt z biurem pod numerem telefonu 12 266 09 73 od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-21.00 oraz mailowo pod adresem biuro@ckruczaj.pl.

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na www.ckruczaj.pl.

 

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie