Konkurs fotograficzny Zwierzyniec wpadł mi w oko

Konkurs fotograficzny Zwierzyniec wpadł mi w oko

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie fotograficznym „Zwierzyniec wpadł mi w oko”

„Fotografując staraj się pokazać to, czego bez Ciebie nikt by nie zobaczył”

 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Klub Kultury Przegorzały – filia Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”- mieszczący się przy ul. Kamedulskiej 70 w Krakowie, zwany dalej Organizatorem.
 2. Konkurs polega na wykonaniu zdjęć przedstawiających miejsca w Dzielnicy VII Krakowa – Zwierzyniec, które są w jakiś sposób bliskie lub atrakcyjne z punktu widzenia autora zdjęć. Wybrane zdjęcia należy także opisać, argumentując i motywując wybór autora fotografowanych miejsc.
 3. Cele konkursu:
  – rozwijanie zainteresowań fotografią,
  – uwrażliwienie na piękno najbliższej okolicy – dzielnicy Zwierzyniec,
  – odkrywanie ciekawych miejsc dzielnicy Zwierzyniec,
  – ukazywanie atrakcyjnych turystycznie miejsc w najbliższej okolicy,
  – promowanie sztuki fotograficznej.
 4. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat.
 5. Ocenie będą podlegały wyłącznie prace autorskie.
 6. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: Wiek 10-14, Wiek 15-18
 7. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć wraz z opisem zawierającym motywację wyboru fotografowanych miejsc (150-200 słów, tytuł pracy, znormalizowany tekst). Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu.
 8. Pliki cyfrowe (zdjęcia) muszą być złożone w formacie JPEG, zapisane na wysokiej jakości i muszą mieć 1100 pikseli wzdłuż najdłuższego wymiaru. Zgłoszenia nie mogą posiadać ramek, znaków wodnych lub napisów.
 • 2 Warunki uczestnictwa
 1. Prace konkursowe może zgłosić twórca, jego opiekun prawny lub każdy dysponujący prawami autorskimi do zdjęć i opisu. Zgłaszający ma obowiązek oświadczyć autorstwo lub posiadanie prawa autorskiego do zdjęć i opisu na stosownym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do zgłoszenia.
 2. Zgłoszone prace nie mogą zawierać treści wulgarnych i obraźliwych, naruszać dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich.
 3. W przypadku zgłoszenia prac z naruszeniem pkt. 1 i 2, Zgłaszający zobowiązuje się do pokrycia roszczeń osób trzecich wobec Organizatora.
 • 3 Zgłoszenie
 1. Zgłaszający do Konkursu powinny zawierać:

– wypełnioną kartę zgloszenia

– podpisane oświadczenie o prawach autorskich (Załącznik 1)

– 5 zdjęć zgodnych z wymogami opisanymi w pkt 8. Par. 1 nazwanych według szablonu: „tytuł zdjęcia_imię i nazwisko”

– opis zdjęć zgodny z wymogami opisanymi w pkt 7. Par. 1

– w przypadku osób niepełnoletnich – zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział  w Konkursie

 1. Przygotowanie zgodnie z pkt 1. Par 3. Zgłoszenia należy nadesłać na adres mailowy przegorzaly@dworek.eu do dnia 13 stycznia 2017 roku do godziny 12:00.
  W tytule wiadomości prosimy wpisać: Konkurs fotograficzny Zwierzyniec wpadł mi w oko.
 2. Prace nadesłane po terminie określonym w pkt 2. Par 3 nie będą brane pod uwagę przy ocenie jurorów.
 3. Każdy Zgłaszający, może zgłosić na konkurs jedną pracę (5 zdjęć + opis)

Informacji na temat konkursu udziela Organizator Konkursu
Klub Kultury Przegorzały

Tel.: 12 429 90 52

e-mail: przegorzaly@dworek.eu

Szczegółowy regulamin i informacje techniczne w linku:
http://przegorzaly.dworek.eu/konkurs-fotograficzny-zwierzyniec-wpadl-mi-w-oko-2016/

 

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
 
ZOBACZ TAKŻE:fotografia