4 pory roku w Krakowie – konkurs plastyczny

4 pory roku w Krakowie

Zapraszamy dzieci do udziału w konkursie plastycznym „4 pory roku w Krakowie”! Pokażcie nam piękno Krakowa wiosną, latem, jesienią i zimą. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Regulamin konkursu:

1. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku 6-13 lat, uczniowie szkół podstawowych, przedszkoli lub uczestnicy Klubów Kultury.
2. Udział w konkursie polega na wykonaniu wybraną techniką pracy plastycznej, której inspiracją są 4 pory roku
w przestrzeni miejskiej Krakowa.
3. Techniki dozwolone: grafika, rysunek, malarstwo, collage.
Do wykonania pracy nie używamy waty, plasteliny oraz bibuły.
Prace należy wykonać wyłącznie w formacie A3.
4. Prace należy dostarczyć do Klubu Kultury Przegorzały, Kraków ul. Kamedulska 70, do dnia 15 XI 2016 r. do godz. 15.00.
5. W konkursie nie mogą brać udziału prace już wcześniej prezentowane.
6. Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę zwierającą imię, nazwisko, wiek uczestnika nazwę i adres instytucji, imię i nazwisko opiekuna, telefon, adres mailowy.

7. Prace oceniane będą oddzielnie w kategoriach:

przedszkolna

klasa 0 -I (wiek 6 -7 lat)

klasa II -III (wiek 8-10 lat)

klasa IV- VI (wiek 11 – 13 lat)

9. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatorów konkursu. Przesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie przesyłania pracy.
10. Prace oceni komisja i przyzna nagrody: I, II, III oraz wyróżnienia. Decyzje komisji są ostateczne.
11. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej.
O dokładnej dacie i godzinie finisażu opiekunowie i instruktorzy zostaną powiadomieni mailem lub telefonicznie.
12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac konkursowych dla promocji konkursu w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.
13. Udział w konkursie oznacza zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Klub Kultury Przegorzały wizerunku uczestnika, wykonanego w trakcie rozdania nagród przez Klub Kultury Przegorzały w celach dokumentacyjnych i promocyjnych Klubu Kultury: w materiałach promocyjnych, na stronie klubu kultury, na portalu www.facebook.com, na banerach, ulotkach, plakatach oraz w folderach.
14. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ust. o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).

Czekają na Was wspaniałe nagrody!

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie