Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka

Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka

Istotą działalności Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka jest kształtowanie kreatywnych osobowości poprzez działania w różnych dziedzinach sztuki. Nasze motto, słowa Janusza Korczaka „Dzieci – książęta uczuć, poeci i myśliciele”, oznacza wiarę w potencjał twórczy dziecka, jego talenty jawne i ukryte. Zadaniem opiekuna artystycznego jest pomoc w ich rozpoznaniu i rozwijaniu. Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka skupia wokół siebie wybitnych pedagogówi artystów z wiedzą, doświadczeniem i wyczuciem pedagogicznym. Nowatorstwo metod wychowawczych i dydaktycznych sprawia, że Centrum jest unikatowe w skali kraju.

Oferta:

Warsztaty:

Dzieci (0 – 3,5 lat)
– Pam Para Pam – warsztaty umuzykalniające dla niemowląt
– Wesołe Szkraby – zajęcia ogólnorozwojowe dla najmłodszych
– Żłobek Artystyczny – pierwsze wspólne zabawy z rówieśnikami

Dzieci (3,5 – 6 lat)
– Muzyczny Teatrzyk dla dzieci
– Figle i wybryki w krainie plastyki – zajęcia plastyczne dla dzieci
– Warsztaty teatralno-muzyczno-plastyczne dla dzieci

Dzieci (7 -12 lat)
– Warsztaty teatralno-plastyczne dla dzieci

Młodzież (13 – 18 lat)
– Teatr Młodych – warsztaty teatralne dla młodzieży

Dorośli (18+)
– Teatr w Centrum – warsztaty teatralne dla dorosłych

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku