Piwnica Romańska oddział muzeum Archeologicznego w Gdańsku

Piwnica Romańska oddział muzeum Archeologicznego w Gdańsku

Jak do niej trafić?

Piwnica Romańska – najnowszy Oddział Muzeum Archeologicznego – mieści się w samym sercu historycznego centrum Gdańska – na Placu Dominikańskim (plac znajdujący się zaraz obok Hali Targowej). Schodzi się do niej poprzez jeden ze znajdujących się na Placu pawilonów.

Piwnica, czyli właściwie co?

Piwnica to zabytkowa pozostałość po XIII-wiecznym Klasztorze Dominikanów, w którym niegdyś pełniła funkcje jadalni oraz kuchni.
Drugi człon jej nazwy – „Romańska” – odnosi się do stylu architektonicznego, w jakim została wykonana.

Muzeum uruchamia nowy oddział

Piwnica została odkryta na przełomie 2005 i 2006 r., a następnie poddana badaniom archeologicznym w latach 2007-2008.
Otwarcie obiektu dla zwiedzających miało miejsce 30 grudnia 2014 roku.
Obiekt dostępny jest przez cały rok i stanowi jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych Gdańska – potwierdza to niesłabnące zainteresowanie ze strony zwiedzających.

Co znajdziemy na miejscu?

Zwiedzający schodzą schodami do dawnych klasztornych pomieszczeń, a po zwiedzeniu piwnic oraz wystawy stałej wychodzą na powierzchnię drugim ciągiem schodów.
Na wystawie prezentowany jest film ukazujący historię terenu, na którym ulokowany był niegdysiejszy klasztor dominikański.
Prezentowane są także wyniki prac archeologicznych oraz część znalezionych tu zabytków.
Główną atrakcją jest refektarz (jadalnia), przez który gości prowadzi wirtualny przewodnik.
Część ekspozycji stanowi także pochodzące z XVI/XVII wieku tzw. ossuarium, czyli miejsce, w którym składowano kości zmarłych, odkryte obok zabytkowej budowli.

Dlaczego warto wybrać się do Piwnicy?

Piwnica Romańska wraz ze stworzoną w Hali Targowej ekspozycją fundamentów romańskiego kościoła św. Mikołaja, tworzy unikatowy w skali Polski kompleks prezentujący najstarsze zabytki architektury murowanej.

Wystawa stała „Najstarsze dzieje Kępy Dominikańskiej”

Wystawa prezentowana jest w niepowtarzalnej scenerii odrestaurowanych piwnic romańskich – najstarszym zachowanym wnętrzu w Gdańsku.
Na wystawie ukazane zostały wyniki wieloletnich prac wykopaliskowych, których efektem było odkrycie reliktów XIII-wiecznej architektury, położonych pod Placem Dominikańskim, a także osady i cmentarza użytkowanego od X do XIX w.
By jak najlepiej zaprezentować odkryte relikty, wykonane zostały specjalne animacje komputerowe. W sposób dynamiczny ukazują one zrekonstruowany (na podstawie badań archeologicznych, architektonicznych i źródłowych) wygląd budowli, z których do dziś zachowały się jedynie partie podziemne. Ponadto, animacje te stanowią część filmu prezentowanego w pomieszczeniu dobudowanym do Piwnicy Romańskiej – to od niego rozpoczyna się zwiedzanie.
Zwiedzanie części ekspozycji prezentującej relikty odbywa się w formie swoistego spektaklu audiowizualnego. Poszczególne detale architektoniczne, w miarę przesuwania się zwiedzających, są pojedynczo podświetlane specjalnie zaprojektowanym kolorowym oświetleniem. Podświetlaniu towarzyszy komentarz merytoryczny lektora.
Uzupełnieniem ekspozycji są zabytki odkryte w trakcie badań wykopaliskowych na Placu Dominikańskim.
Warto również zaznaczyć, iż wystawa została przygotowana w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.

 

Piwnica Romańska oddział muzeum Archeologicznego w Gdańsku

Adres:

Plac Dominikański, Gdańsk

Kontakt:

http://www.grodziskosopot.pl/oddzialy/piwnica-romanska

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku