Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej

Szkoła Muzyczna prowadzi naukę w dwóch działach:

-Sześcioletnim

-Czteroletnim

Sześcioletni cykl nauczania.

Przyjmowane są dzieci w wieku 6 do 10 lat (dzieci sześcioletnie – jeżeli podejmują naukę w szkole oświatowej). W dziale tym prowadzona jest nauka gry na następujących instrumentach:

-Fortepian,

-Akordeon,

-Skrzypce,

-Wiolonczela,

-Gitara,

-Perkusja,

-Flet,

-Trąbka.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w formie zajęć indywidualnych.

Oprócz zajęć z instrumentu dzieci uczęszczają na zajęcia grupowe. Są to:

Kształcenie słuchu – 2 razy w tygodniu po 1 godzinie (wszystkie klasy),

Rytmika – 1 raz w tygodniu w wymiarze 1 godziny (klasy: I – III),

Audycje muzyczne – 1 raz w tygodniu – 1 godzina (klasy: IV – VI),

Chór lub orkiestra – 1 raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin lekcyjnych (klasy: III – VI)

(do chóru należą uczniowie klasy fortepianu, akordeonu, gitary).

Ponieważ grupy zajęć zbiorowych liczą 12 do 16 osób, klasy są podzielone. Można dzięki temu „dopasować” sobie grupę do zajęć indywidualnych i uczęszczać do szkoły 2 – 3 razy w tygodniu.

Szkoła pracuje 6 dni w tygodniu:

od poniedziałku do piątku – zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych,

w soboty – zajęcia prowadzone są w godzinach rannych.

Czteroletni cykl nauczania.

Przyjmowani są kandydaci od 11 do 16 roku życia i prowadzi naukę gry na instrumentach:

-Akordeon,

-Wiolonczela,

-Gitara,

-Flet,

-Klarnet,

-Trąbka,

-Puzon,

-Perkusja.

Zajęcia z instrumentu prowadzone są w formie zajęć indywidualnych, 2 razy w tygodniu.

Zajęcia grupowe dotyczą następujących przedmiotów:

Kształcenie słuchu – 2 razy w tygodniu po 1 godzinie lekcyjnej (wszystkie klasy)

Audycje muzyczne – 1 raz w tygodniu – 1 godzina (klasy: II – IV),

Chór – 1 raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin,

Orkiestra – 1 raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin.

W klasie pierwszej na chór uczęszczają wszyscy uczniowie. Od klasy drugiej obowiązuje podział, uczniowie realizują zajęcia z chóru lub orkiestry.

Szkoła zapewnia przygotowanie do podjęcia dalszego kształcenia zawodowego w szkołach muzycznych II stopnia.

Szkoła posiada dobrze zaopatrzoną bibliotekę oraz wypożyczalnię instrumentów muzycznych.

Zespół Szkół Muzycznych  I i II stopnia w Rudzie Śląskiej

Adres:

ul. Niedurnego 36
41-709 Ruda Śląska

Kontakt:

32 248 76 28
psmruda@op.pl
http://zsmruda.pl

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku