Dzień Dziecka w Multikinie

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Gliwicach jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Gliwice, nadzór pedagogiczny sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej przy Ministerstwie Kultury.

Kształcenie w szkole odbywa się na dwóch poziomach:

• I stopnia w cyklu

6 – letnim (dla dzieci w wieku 6 – 10 lat) – umożliwia naukę gry na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, akordeonie lub gitarze.

4 – letnim (dla młodzieży w wieku 11 – 16 lat) – umożliwia naukę gry na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, kontrabasie, akordeonie, gitarze, flecie, oboju, klarnecie, saksofonie, fagocie, waltorni, trąbce, tubie, puzonie lub na instrumentach perkusyjnych.

• II stopnia na wydziale instrumentalnym (6 letnim), oraz na wydziale wokalnym (4 letnim).

Szkoła I stopnia jest szkołą umuzykalniającą, rozwijającą zdolności i zainteresowania muzyczne uczniów i przygotowującą ich do świadomego uczestniczenia w życiu muzycznym.

Jej absolwenci po zdaniu egzaminów wstępnych mogą kontynuować naukę w szkole II stopnia, która jest szkołą zawodową. Absolwenci szkoły muzycznej II stopnia zdobywają zawód muzyka instrumentalisty (na wydziale instrumentalnym) lub muzyka wokalisty (na wydziale wokalnym) i są przygotowani do kontynuowania nauki w akademiach muzycznych lub na kierunkach muzycznych studiów uniwersyteckich.

Zajęcia w szkole odbywają się w trybie popołudniowym w godzinach od 13.00 – 21.00, od poniedziałku do piątku (w zależności od rozkładu zajęć 2, 3, lub 4 razy w tygodniu).

Kształcenie jest nieodpłatne (rodzice wspomagają fundusz Rady Rodziców).

W szkole funkcjonuje wypożyczalnia instrumentów muzycznych. Jest również możliwość wypożyczenia pomocy szkolnych (podręczniki, nuty) w bibliotece szkolnej (czynna codziennie w godz. od 14.00 do 17.00).

412 ocen
5.00
dodaj ocenę
×
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach

Adres:

ul. Wieczorka 6
44-100 Gliwice

Kontakt:

32 231 31 23
psm@psmgliwice.pl
http://psmgliwice.pl

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku