Pałac Młodzieży w Katowicach

Pałac Młodzieży im. prof. Aleksandra Kamińskiego w Katowicach jest placówką wychowania pozaszkolnego miasta Katowice. Realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz zadania gminy Katowice w zakresie lokalnej polityki oświatowej, kultury i sztuki, sportu i turystyki, a także innych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, a w szczególności:

* prowadzi działalność dydaktyczną i wychowawczą w oparciu o posiadaną bazę zapewniając masowy udział dzieci i młodzieży. Równolegle tworzy warunki i realizuje program nauczania i wychowania dla uczniów szczególnie uzdolnionych, wykorzystując nowoczesne metody pracy oraz autorskie programy nauczania

* wypracowuje najbardziej pożądane formy pracy pozaszkolnej z wychowankami, które wzmacniają odwagę i zaufanie do samego siebie poprzez :

-dobrowolność uczestnictwa

-różnorodność środków wyrazu

-innowacje realizowane w procesie nauczania

-uwzględnienie wszystkich poziomów komunikowania

 

566 ocen
4.97
dodaj ocenę
×
Pałac Młodzieży w Katowicach

Adres:

40-066 Katowice
ul. Mikołowska 26

Kontakt:

32 2516-431
pm@pm.katowice.pl
http://pm.katowice.pl

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku