Muzeum Sztuki Dziecka

MUZEUM SZTUKI DZIECKA gromadzi zbiory plastycznej twórczości dziecięcej
takie jak malarstwo, rzeźba, grafika, collage, lalki i wiele innych.
Przechowujemy je i pokazujemy na wystawach stałych i okresowych,
dokonujemy wymiany wystaw z innymi ośrodkami sztuki dziecięcej w kraju i
za granica. Muzeum jest również rodzajem ośrodka metodycznego dla
potrzebujących informacji i inspiracji do swej pracy z dziećmi.

Przy muzeum działają pracownie plastyczne, dla dzieci i młodzieży, o
bardzo szerokim profilu /malarstwo, rzeźba, scenografia, grafika,
ceramika/. Pod opieka specjalistów z różnych dziedzin sztuki powstają
kolekcje prac dziecięcych. Pracownie są naturalnym miejscem autentycznej,
partnerskiej współpracy dzieci i dorosłych, wzajemnego zrozumienia i
przyjaźni. Przede wszystkim są miejscem, gdzie powstają rzeczy piękne, a
otaczający świat staje się bardziej zrozumiały i bliższy.

MUZEUM SZTUKI DZIECKA
ul. Krasińskiego 8 (1 klatka)
01-601 Warszawa
Pracownie plastyczne
Warszawa, Czarnieckiego 51 – Prochowania Południowa (w Parku im. Stefana Żeromskiego)

639 ocen
5.00
dodaj ocenę
×
Muzeum Sztuki Dziecka

Adres:

ul. Czarnieckiego 51 - Fort
01-540 Warszawa

Kontakt:

022 839 22 61, 022 839 56 81
info@muzeumsztukidziecka.pl
http://www.muzeumsztukidziecka.pl
facebook

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku