Fabryka Marzeń
Zapraszamy do Klockowni!

Muzeum Sportu i Turystyki w Łodzi

Oddział Sportu i Turystyki – Oddział MMŁ został utworzony w 1982 r. w celu zaznaczenia bogatej tradycji sportowej Łodzi. Jego siedziba mieści się w Hali Sportowej, przy ulicy ks. I Skorupki 21 (dawniej Łódzki Ośrodek Sportu).

 

Dzieje łódzkiego sportu nierozerwalnie związane były z rozwojem Łodzi jako ośrodka przemysłowego. Wraz z powstaniem pierwszych zakładów pracy i przybyciem do miasta osadników z terenów zachodniej Europy, pojawiły się w mieście nieznane dotychczas formy spędzania wolnego czasu. Niemieccy majstrowie sukienniczy przywieźli ze sobą tradycję organizowania się w bractwa strzeleckie. Przybywający od połowy XIX w. wieku robotnicy z terenów Niemiec i Czech zaszczepili w Łodzi ćwiczenia gimnastyczne – tzw. turnerstwo. Powstawały elitarne stowarzyszenia i bractwa sportowe złożone z uczestników tej samej narodowości, z biegiem czasu jednak musiały otworzyć się również na szersze kręgi społeczne, głównie robotnicze. Wszystko to uczyniło ruch sportowy wyróżniającą się dziedziną życia kulturalnego w Łodzi. Szczególną uwagę zwrócić należy na polskie towarzystwa sportowe, których działalność była wyrazem patriotycznych dążeń łodzian. Nie należy również zapomnieć o specyfice kulturowej miasta, która przyczyniła się do ukształtowania unikatowego charakteru łódzkiego sportu – w mieście funkcjonowały i współpracowały ze sobą kluby i organizacje polskie, żydowskie i niemieckie.

Od początku swojego istnienia, Oddział Sportu i Turystyki towarzyszyło sportowym wydarzeniom w mieście, przejmowane były dokumenty i eksponaty, które po zakończeniu imprez stawały się dowodem minionych wydarzeń.

Dzięki wybitnym sportowcom i innym darczyńcom w Muzeum znajdują się unikatowe dokumenty, medale, odznaki, puchary, statuetki, proporczyki, plakaty mające dziś wartość historyczną oraz świadczące o sukcesach łódzkich sportowców i rozwoju turystyki w naszym mieście.

W każdą pierwszą sobotę miesiąca organizowana jest w Oddziale „Giełda Kolekcjonerów Pamiątek Sportowych”, na której spotykają się łódzcy kolekcjonerzy, zbierający odznaki klubowe, bilety, programy meczowe oraz wszelkie inne pamiątki sportowe.

Muzeum dopracowało się wielu form działalności :

 • wystawy jubileuszowe w siedzibie własnej i wyjazdowe,
 • wymiany wystaw,
 • spotkania połączone z filmami turystycznymi czy sportowymi,
 • lekcje muzealne,
 • konkurs wiedzy sportowej,
 • benefis znanych postaci,
 • Olimpijski Konkurs Sztuki /rysunek, wiersz-opowiadanie/,
 • Apele olimpijskie połączone ze spotkaniami z olimpijczykami,
 • organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych wspólnie z olimpijczykami.

 

 Godziny otwarcia Muzeum oraz ceny biletów można sprawdzić tutaj.

584 ocen
5.00
dodaj ocenę
×
Muzeum Sportu i Turystyki w Łodzi

Adres:

Hala Sportowa MOSIR-u
ul. Ks. Skorupki 21
Łódź

Kontakt:

42 636 40 53; 042 636 83 58
s.glica@muzeum-lodz.pl
http://www.muzeum-lodz.pl/pl/o-nas

Muzeum Sportu i Turystyki w Łodzi - ekspozycja poświęcona siatkówce.

Oddział Sportu i Turystyki proponuje uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, jak i studentom wyższych uczelni bogaty program lekcji muzealnych:

 • Sport w Łodzi na tle dziejów miasta;
 • Łódzcy sportowcy – uczestnicy i medaliści wielkich imprez sportowych;
 • Ocalić od zapomnienia. Żydowskie i niemieckie kluby i stowarzyszenia  sportowe;
 • Sport za fabryczną bramą. Z dziejów fabrycznych klubów sportowych;
 • Historia Igrzysk Olimpijskich;
 • Z historii turystyki w Łodzi i regionie;

 

Tematy lekcji muzealnych pozwalają przybliżyć największe osiągnięcia sportu łódzkiego i przedstawić jego początki oraz postacie mające wyjątkowe znaczenie dla idei tworzenia stowarzyszeń sportowych i turystycznych w II połowie XIX i na początku XX wieku. Bowiem pomimo tego, że działania zmierzające do organizowania młodzieży i dorosłych w stowarzyszenia sportowe i turystyczne, propagujące rozwój fizyczny młodzieży (co w biednej i robotniczej Łodzi miało zawsze niepoślednie znaczenie) stanowiły również formę budowania świadomości narodowej, etnicznej i klasowej (w przypadku sportu robotniczego) to wiedza o nich jest dziś stosunkowo mało znana i nieupowszechniana.

 

Oddział Sportu i Turystyki proponuje dzieciom i młodzieży również udział w plastycznych i fotograficznych konkursach edukacyjnych, a także w cyklu spotkań „Z dziejów Łódzkiego Sportu i Turystyki,” których celem jest przybliżenie łodzianom najważniejszych wydarzeń związanych ze sportem i turystyką w Łodzi i regionie. Spotkania mają w zamierzeniu być nie tylko szansą prezentacji mieszkańcom naszego miasta dawnych bohaterów sportowych aren, ale także kontaktu z postaciami z pierwszych stron gazet.

 

W latach Igrzysk Olimpijskich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych zapraszamy do udziału w plastycznych konkursach olimpijskich.

 

Szczegółowych informacji o lekcjach muzealnych, konkursach edukacyjnych oraz spotkaniach można uzyskać pod numerem tel. 42 636 40 53 oraz mailowo: oddzial-sportu@muzeum-lodz.pl

538 ocen
5.00
dodaj ocenę
×

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku