Muzeum Krakowa – Celestat

Lekcje

1. Ogród Strzelecki w Krakowie
2. Uroczystości i obchody narodowe w Krakowie w dobie Autonomii Galicyjskiej, ze szczególnym uwzględnieniem udziału w nich Bractwa Kurkowego
3. Krakowskie Bractwo Kurkowe w ruchu strzeleckim: Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP i Europejskie Stowarzyszenie Historycznych Bractw Strzeleckich
4. Wizyty słynnych ludzi w krakowskim Celestacie
5. Związki Ojca Świętego Jana Pawła II z Towarzystwem Strzeleckim „Bractwo Kurkowe” w Krakowie
6. System obronny średniowiecznego Krakowa
7. Dzieje i zwyczaje krakowskiego Bractwa Kurkowego
Wprowadzeniem do tematu jest przedstawienie dziejów organizacji z prezentacją eksponatów obrazujących poszczególne etapy działalności bractwa (dokumenty, pamiątki historyczne, widoki murów, siedziba bractwa, obrazy najważniejszych uroczystości brackich oraz fotografie). Następnie prezentowane są zwyczaje brackie: konkursy strzeleckie z najważniejszym konkursem o tytuł Króla Kurkowego, oczywiście z prezentacją eksponatów (tarcze strzeleckie, broń, stroje itp.) Lekcja trwa od 45 do 60 minut.

Warsztaty

1. Fortyfikacje miasta Krakowa – warsztaty plastyczne
Wprowadzeniem do tematu jest oglądanie zachowanych murów miejskich: spacer na trasie Celestat – Planty – Celestat (20 min), następnie wstęp do zajęć na ekspozycji (20 min). W ich trakcie uczestnicy rysują poszczególne baszty, bramy i inne elementy fortyfikacji, a później formują z nich system obronny wokół makiety zachowanego fragmentu murów.
2. Tajemnice Bractwa Kurkowego – polski strój kontuszowy

Muzeum Krakowa – Celestat

Adres:

ul. Lubicz 16,
31-504 Kraków

Kontakt:

(12) 429-37-91
info@mhk.pl
http://mhk.pl/oddzialy/celestat
facebook

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku