Weleda
Weleda Baby

Muzeum Historii Polski

Misja Muzeum Historii Polski

W czasie gorących dyskusji o polskiej teraźniejszości warto sięgnąć do przeszłości. Nasze narodowe dokonania są cząstką dziejów Europy i dziejów powszechnych. Rozterki i wybory naszych przodków mogą być wskazaniem lub przestrogą nie tylko dla Polski. Byliśmy jedną z najstarszych i najpotężniejszych republik Europy, jednak w skutek słabości własnych oraz działań obcych mocarstw utraciliśmy niepodległość i dopiero dzisiaj ponownie odbudowujemy swoje miejsce w gronie narodów naszego kontynentu. Walczyliśmy przeciwko zniewoleniu własnej ojczyzny i innych narodów orężem i piórem, ale też pogrążaliśmy się w potępieńczych swarach. Tworzyliśmy rzeczy wybitne czy wzniosłe, ale też wiele razy zaprzepaszczaliśmy swoje szanse, czasem po prostu tolerowaliśmy małość czy nikczemność.

Muzeum Historii Polski ma stworzyć możliwość dystansu, przejrzenia się jak w lustrze w naszym wczoraj, aby świadomie wybierać drogę na dziś i na jutro.

Muzeum Historii Polski ma za zadanie stworzyć przekrojową prezentację najważniejszych wątków polskiej historii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia powstania, obrony i kształtowania mechanizmów wolności w Polsce – począwszy od demokracji szlacheckiej aż po „Solidarność”. Muzeum będzie posługiwało się nowoczesnymi formami interaktywnymi i multimedialnymi oraz zamierza angażować najwybitniejszych architektów i plastyków do stworzenia atrakcyjnego kształtu plastycznego ekspozycji. W ten sposób zamierzamy zdobyć zainteresowanie i zaufanie możliwie szerokiej publiczności.
Muzeum ma prowadzić rozbudowaną działalność w zakresie edukacji historycznej i popularyzacji wiedzy, poprzez współpracę ze szkołami oraz bezpośrednie odwołanie do młodego odbiorcy. Program działań placówki przewiduje realizację lekcji muzealnych, konkursów, szkoleń dla nauczycieli i spotkań z młodzieżą, a wreszcie wykorzystanie takich form jak atrakcyjny portal internetowy czy tworzenie gier edukacyjnych.

Muzeum zamierza inspirować przedsięwzięcia dokumentacyjne, badawcze oraz spotkania pomiędzy środowiskiem zawodowych historyków a przedstawicielami innych dyscyplin naukowych oraz środowisk twórczych, poprzez przedsięwzięcia o charakterze interdyscyplinarnym.

Muzeum zamierza być aktywne w kształtowaniu międzynarodowego wizerunku Polski zarówno przez takie ukształtowanie zasadniczej ekspozycji i wystaw czasowych, aby były one zrozumiałe i atrakcyjne dla cudzoziemców jak i poprzez przedsięwzięcia realizowane za granicą. Muzeum będzie prowadzić szeroką współpracę międzynarodową oraz realizować projekty, w których historia Polski będzie przedstawiana w kontekście międzynarodowym.

Robert Kostro
Dyrektor Muzeum Historii Polski

895 ocen
4.97
dodaj ocenę
×
Muzeum Historii Polski

Adres:

ul. Senatorska 35
00-099 Warszawa

Kontakt:

022 211 90 02
biuro@muzhp.pl
http://www.muzhp.pl
facebook

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku