Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Muzeum Archeologiczne w Krakowie jest najstarszą archeologiczną placówką w Polsce.

Obecnie w magazynach i na wystawach znajduje się ponad 500 tys. zabytków o walorach ekspozycyjnych. Liczącą się grupę stanowią zabytki ofiarowane do przez odkrywców, kolekcjonerów i zbieraczy. Jednak podstawą zbiorów są materiały pozyskane drogą badań archeologicznych. Pochodzą one z terenów wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Ukraina, Litwa, Białoruś) oraz przede wszystkim z terenu Małopolski, która stanowi główny obszar zainteresowań muzeum.

Siedzibą krakowskiego Muzeum Archeologicznego jest zabytkowy zespół gmachów św. Michała. Placówka posiada też oddział w Nowej Hucie ((012  644-09-40)

Muzeum prowadzi działalność oświatową poprzez popularyzację wiedzy archeologicznej za pośrednictwem wystaw stałych i czasowych oraz odczyty, pogadanki, prelekcje i lekcje dla szkół.

Mogą one stanowić pomoc dla nauczycieli historii w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach w nauczaniu o najdawniejszych dziejach regionu małopolskiego i kraju w oparciu o przechowywane w muzeum materiały zabytkowe i aktualny stan wiedzy archeologicznej.

Oferta tematów lekcji muzealnych:

1. Ziemie polskie w pradziejach.

2. Pierwsi rolnicy i hodowcy na ziemiach polskich.

3. Starożytny Egipt.

Tematy zajęć fakultatywnych:

1. Historia Muzeum Archeologicznego w Krakowie i jego zbiory.

2. Życie codzienne we wczesnośredniowiecznym Krakowie.

3. Ewolucja człowieka.

4. Sztuka epoki kamienia – malarstwo, plastyka, rzeźba.

5. Pierwsze narzędzia człowieka.

6. Gród w Biskupinie.

7. Tajemnice mumii.

Warsztaty:

1. Warsztat pracy archeologa.

2. Zajęcia ludności w pradziejach (stosując różne rzemieślnicze techniki pradziejowe można tkać kolorowe krajki, wykonywać różne ozdoby, jak szpile, zapinki, pierścionki, produkować paciorki z różnych materiałów, mleć zboże na żarnach, malować ochrą).

Zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki, środy i piątki, po uprzednim zgłoszeniu i ustaleniu terminu. Zgłoszenia przyjmuje kierownik Działu Oświaty i Edukacji Kulturalnej, mgr Jarosław Wróbel, tel. 422-71-00 lub 422-75-60, w. 50. Informację co do zasad i terminów wypożyczenia wystawy objazdowej można uzyskać po numerem tel. 422-71-00 lub 422-75-60, w. 43 (u p. mgr Renaty Rosołek).

Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Adres:

ul. Senacka 3
31-002 Kraków

Kontakt:

(012) 422-71-00; (012) 422-75-
mak@ma.krakow.pl
http://www.ma.krakow.pl
facebook

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku