Fundacja Ruperta Mayera „Dzieło Pomocy Dzieciom”

Fundacja Ruperta Mayera Dzieło Pomocy Dzieciom istnieje od 1994 roku, ale jej działalność trwa od ponad 20 lat. Ma swoje źródło w akcji studenckiej „Pomoc dzieciom”. Myśl o wspieraniu dzieci pokrzywdzonych przez los, szczególnie dzieci z domów dziecka, zrodziła się na początku lat osiemdziesiątych wśród studentów Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Chcieli oni poświęcić swój wolny czas dzieciom samotnym i opuszczonym. Była to grupa młodych ludzi wspólnie studiujących. Początkowo studenci ofiarowali pomoc przy odrabianiu lekcji, a następnie zabierali swoich podopiecznych na katechezę, na Mszę św., do swoich rodziców, na wspólne wyjazdy, na Święta i na wakacje.

Celem Fundacji jest wspieranie działalności charytatywnej, opiekuńczo-wychowawczej dla sierot naturalnych i sierot społecznych, dzieci samotnych, porzuconych, zaniedbanych fizycznie i wychowawczo, pozbawionych opieki rodzicielskiej, z domów dziecka oraz z rodzin patologicznych, zagrożonych, biednych, rozbitych itp.

Fundacja organizuje w czasie wakacji i ferii wypoczynek dla dzieci z domów dziecka, oraz dla dzieci objętych systematycznie pomocą Fundacji. Studenci wolontariusze opiekują się dziećmi na organizowanych koloniach i zimowiskach.

Wypoczynek organizowany jest w grupach wiekowych składających się z 4-6 dzieci, na które przypada jeden opiekun. Uwzględniony jestwiek dziecka, jego stan zdrowia, indywidualne potrzeby. Opieka jest całodobowa, wychowawca przebywa z dziećmi przez cały czas.

Organizowane są atrakcyjne zajęcia, zabawy, wśród których dominują gry i zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia terapeutyczne.

Fundacja Ruperta Mayera „Dzieło Pomocy Dzieciom”

Adres:

ul. Rajska 10
31-124 Kraków

Kontakt:

(012) 631-03-00; (012) 631-03-
rajska10@dpd.pl
http://www.dpd.pl
facebook

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku