Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie

Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie jest miejscem gdzie młodzi ludzie w wieku od 4 do 20 i może nawet trochę więcej lat, mogą rozwijać swoje uzdolnienia albo spędzać swój wolny czas.
Po nauce w szkole a także po niezbędnych zajęciach domowych każdy może u nas spędzić czas przyjemnie i  pożytecznie!
Można być stałym uczestnikiem zajęć zapisanym do jednej z wielu pracowni, zespołów lub sekcji.
Można również być uczestnikiem zajęć okazjonalnych, imprez plenerowych, obozów artystycznych i artystyczno-wypoczynkowych. Z naszych propozycji korzysta ponad 1100 zapisanych na stałe osób!

GDZIE I KIEDY?

Zajęcia stałe odbywają się od poniedziałku do soboty włącznie w budynkach MDK: przy ul. Piłsudskiego 25 (naprzeciw ZUS) i ul. Osmeckiego 51 (Baranówka IV) oraz w salach gimnastycznych zaprzyjaźnionych z nami szkół. Zajęcia odbywają się głównie po południu (od godz. 15.00) a w soboty od godz. 10.00.

JAK SIĘ MOŻNA ZAPISAĆ?

Zapisy prowadzą nauczyciele w poszczególnych pracowniach oraz sekretariat MDK.
Informacji o miejscach i terminach zajęć udziela sekretariat MDK przy ul. Piłsudskiego 25. Można zadzwonić – 017 748 36 00 albo zapytać drogą elektroniczną – mdk.sekretariat@erzeszow.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie

Adres:

35-074 Rzeszów
ul. Piłsudskiego 25
ul. Osmeckiego 51 - Dział Imprez MDK

Kontakt:

48 17 748 36 00
mdkrze@pro.onet.pl
http://www.mdk-rzeszow.art.pl

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku