Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Lublinie

Oferta zajęć Działu Edukacji Artystycznej Młodzieżowego Domu Kultury nr 2:

Pracownia plastyczna

Pracownia tańca

Pracownie muzyczne

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Lublinie

Adres:

ul. Bernardyńska 14a
20-950 Lublin

Kontakt:

(81) 53-208-53
sekretariat@mdk2.lublin.pl
http://www.mdk2.lublin.pl

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku