Fundacja Iskierka

Fundacja „ISKIERKA” na rzecz dzieci z chorobą nowotworową,

NIP: 527-249-39-99, KRS: 0000248546, REGON:140406587
Konto: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Zabrzu, nr: 16 1050 1588 1000 0023 0023 0170

Cele Fundacji

* Tworzenie systemów wsparcia dla dzieci z chorobą nowotworową i ich rodziców na różnych płaszczyznach. Poprzez bezpośredni kontakt z dziećmi i ich rodzinami przygotowuje się ich do długotrwałego procesu leczenia, wskazując różnorodne źródła wsparcia psychospołecznego, z nastawieniem na relacje środowiska domowego i medycznego oraz na indywidualne potrzeby psychofizyczne chorych dzieci.

* Realizacja dziecięcych marzeń. Tych prawdziwych, czasem najprostszych i głęboko skrywanych. Małych, wielkich spraw lub rzeczy, sprawiających, że oczy dziecka rozświetlają iskierki szczęścia.

* Organizacja różnorodnych przedsięwzięć (obozy, imprezy, pikniki, itp.)
Wzrost zaangażowania i wzmocnienie motywacji do aktywności u dzieci, jak i u ich rodziców poprzez wspólne działania przy organizacji różnorodnych przedsięwzięć, uznawany jest za bardzo ważny element terapii w długotrwałym procesie leczenia. To także nabycie i zwiększenie praktycznych umiejętności współpracy między przedstawicielami służby zdrowia, biznesu, mediów, urzędami miast oraz instytucji, na rzecz stworzenia warunków do lepszego leczenia dzieci.

* Pozytywna zmiana postaw i odkrycie swoich mocnych stron u dzieci.
Oprócz poprawy stanu psychicznego czy wypoczynku poza szpitalnymi murami oraz różnych atrakcji dla dzieciaków, rodzice zaznajamiają się z metodami radzenia sobie ze stresem oraz z możliwościami aktywnego wypoczynku z chorym dzieckiem.
Mali pacjenci, jeżeli tylko stan zdrowia im na to pozwala, w oryginalny sposób rozwijają także swoje zdolności manualne na przykład podczas zajęć warsztatowych (techniki plastyczne, gotowanie) na terenie Kliniki, lub psychoruchowe (hipnoterapia, wspinaczka skałkowa) podczas obozów. Ma to ogromny wpływ na ich poczucie wartości i integracji społecznej oraz zwiększa ich szanse edukacyjne.

* Wolontariat. Pokonywanie izolacji i poczucia bezradności u dzieci poprzez kontakt z innymi młodymi ludźmi, spierającymi działania fundacji na różnych płaszczyznach. Od rozmów i zabaw przełamujących szpitalną nudę, poprzez bezpośrednią pomoc rodzicom w codziennych obowiązkach, aż po pełne zaangażowanie w organizację poszczególnych przedsięwzięć.

* Szkolenia. Przygotowywanie profesjonalnych szkoleń dla personelu medycznego oraz studentów z zakresu przekazywania informacji o chorobie, budowania relacji z małymi pacjentami i ich rodzinami oraz rozwiązywania konfliktów, mających bezpośredni wpływ na przebieg leczenia.

* Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia dzieci. Podnoszenie standardów leczenia chorób nowotworowych u dzieci, poprzez pozyskiwanie dla śląskich dziecięcych oddziałów hematologicznych i onkologicznych sprzętu medycznego lub lekarstw ma bezpośredni wpływ na zwiększenie szans małych podopiecznych Fundacji w walce z chorobą.

 

 

180 ocen
4.96
dodaj ocenę
×
Fundacja Iskierka

Adres:

02-460 Warszawa, ul. Daimlera 2
Biuro: 41-500 Chorzów, ul. Urbanowicza 19

Kontakt:

32 241 26 65
biuro@fundacjaiskierka.pl
http://www.fundacjaiskierka.pl

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku