Filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego

iblioteka jest publiczną biblioteką miejską i służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców miasta Lublina oraz realizuje zadania określone w ustawie o bibliotekach.
Filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego

Adres:

ul. Lwowska 6, Lublin

Kontakt:

081 747-43-54
http://www.mbp.lublin.pl

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku