menu
×
Wybierz miasto

Sezonowa wyprzedaż kurtek w 5.10.15.


Filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego

iblioteka jest publiczną biblioteką miejską i służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców miasta Lublina oraz realizuje zadania określone w ustawie o bibliotekach.


Adres:

ul. Lwowska 6, Lublin

Kontakt:

081 747-43-54
http://www.mbp.lublin.pl

Filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego

zabawki dla dzieci

Przyjazne dziecku

Zajęcia i miejsca

Wybierz miasto
Dołącz do katalogu