Chełmski Dom Kultury

Chełmski Dom Kultury utrzymuje i rozwija wieloletnią współpracę z Wojewódzkim Domem Kultury w Lublinie, Urzędem Marszałkowskim, Starostwem Powiatowym oraz stowarzyszeniami kultury z regionu lubelskiego oraz terenu całej Polski .

Chełmski Dom Kultury dysponuje nowoczesną i dobrze wyposażoną bazą do prowadzenia działalności kulturalnej.

Chełmski Dom Kultury ma dobrze przygotowaną i posiadającą doświadczenie zawodowe we wszystkich dziedzinach amatorskiego ruchu artystycznego kadrę merytoryczną.

Najważniejsze cele naszej działalności to:

*promowanie najlepszych zespołów i zjawisk amatorskiego ruchu artystycznego w regionie, kraju i zagranicą poprzez udział w różnego rodzaju imprezach, konkursach, festiwalach i przeglądach między innymi: (Formacja Tańców Latynoamerykańskich TAKT-ZOMAR aktualny 10-krotny Mistrz Polski , czterokrotnie była finalistą Mistrzostw Europy i świata.
*konsultacje specjalistyczne udzielane zespołom i placówkom samorządowym z zakresu: doboru repertuaru dla zespołów muzycznych, chórów, recytatorów i grup teatralnych, plastyków amatorów,
*spotkania pracowników kultury i animatorów w celu wymiany poglądów, doświadczeń informacji i koordynacji działań,
*organizacja kursów, szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników kultury,
*warsztaty, plenery, obozy szkoleniowe dla uczestników zespołów artystycznych ChDK oraz dla instruktorów zajmujących się poszczególnymi dyscyplinami twórczości, współorganizacja świąt, lokalnych obchodów, dni, festynów, dożynek i uroczystości państwowych,
*współpraca i wymiana kulturalna z ośrodkami, instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, miastami i krajami służąca promocji regionu, propagowaniu własnych zespołów i pozyskiwaniu współpartnerów.

Chełmski Dom Kultury

Adres:

Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego 1
Chełm

Kontakt:

82 563-00-81, 563-02-65
sekretariat@chdk.chelm.pl
http://www.chdk.chelm.pl
facebook

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku