Szkoły podstawowe przyjazne najmłodszym uczniom

W 2009 roku Gdańsk otrzymał najwyższe w skali województwa wsparcie finansowe – 335 216 zł na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w 29 szkołach podstawowych. Pieniądze zostaną przeznaczone na duże, miękkie klocki, zestawy figur geometrycznych, miękkie piłki, materace etc.

W 2009 roku Rada Ministrów przyjęła program rządowy „Radosna Szkoła" na lata 2009-2014, wspierający tworzenie odpowiednich warunków do aktywności ruchowej najmłodszych uczniów w kontekście obniżenia wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego. Program zakłada wsparcie finansowe dla organów prowadzących na zakup – lub zwrot kosztów zakupu – pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole i na urządzenie szkolnego placu zabaw.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego, w zależności od liczebności uczniów w klasach I-III, wynosi:

  • na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych – 6 000 zł, 12 000 zł lub 18 000 zł dla szkół, które nie mają terenu na plac zabaw o powierzchni ok. 500m2;
  • na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji placu zabaw – 63 850 zł (mały plac) lub 115 450 zł (duży plac) – pod warunkiem wykazania finansowego wkładu własnego w wysokości 50 % kosztów.

W 2009 roku Gdańsk otrzymał najwyższe w skali Województwa Pomorskiego wsparcie finansowe w łącznej wysokości 335 216 zł na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w 29 szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Gdańsk. Pozyskane środki szkoły przeznaczą na duże, miękkie klocki, zestawy figur geometrycznych, miękkie piłki, materace do zabaw ruchowych, tory przeszkód, drabinki, linki, siatki, inne materiały do integracji zmysłowej i stymulacji wielozmysłowej.

 

W listopadzie 2009 roku miasto Gdańsk złożyło do Pomorskiego Kuratorium Oświaty wnioski 30 szkół podstawowych o wsparcie finansowe w 2010 roku na zakup pomocy dydaktycznych i 4 wnioski o wsparcie finansowe na urządzenie szkolnych placów zabaw. Mamy nadzieję, że dzięki wspólnym staraniom uczynimy szkoły miejscami jeszcze bardziej przyjaznymi dla naszych najmłodszych uczniów poprzez zapewnienie możliwości organizacji zabaw ruchowych oraz rozwijania ich uzdolnień i zainteresowań.

źrodło www.gdansk.pl

Polecamy również O stadionie dla najmłodszych  oraz ABC pierwszaka, czyli jak przygotować dziecko do szkoły

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
ZOBACZ TAKŻE:szkoła