Weleda
Weleda Baby

Kiedy 1+1=3 II edycja Kampanii na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa

Kiedy-1-13-II-edycja-Kampanii-na-Rzecz-Świadomego-Rodzicielstwa
📖 Czyta się średnio w 8 min. 🕑

Kampania jest odpowiedzią na potrzeby społeczne – aż 51% młodych Polaków uważa, że edukacja nt. życia seksualnego i środków antykoncepcyjnych, którą młodzież otrzymuje  

w szkole jest niedostateczna. Z badania CBOS przeprowadzonego w ramach II edycji Kampanii na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa „Kiedy 1+1=3" wynika, iż fakt zostania młodocianym ojcem wiąże się z brakiem świadomości konsekwencji, jakie niesie ze sobą kontakt seksualny bez zabezpieczenia. 

Inicjatorzy Kampanii „Kiedy 1+1=3" zadecydowali o kontynuacji kampanii również w tym roku. Akcje edukacyjne w 5 miastach Polski odbywają się w ramach Miesiąca Świadomego Rodzicielstwa. Akcja inaugurująca kampanię odbyła się 24 maja  
w Białymstoku, a wczoraj (31 maja) z okazji Dnia Dziecka gościła na Rynku Głównym  
w Krakowie.  

Podczas akcji w godz. 12.00 -16.00 w namiocie kampanii można było skorzystać  
z porad ekspertów: 
specjalisty ginekologa – lek med. Miłosławy Iwaniec, edukatora seksualnego i doradcy rodzinnego – Małgorzaty Polaskiej oraz psychologa –Piotra Wereszczyńskiego z Towarzystwa Rozwoju Rodziny, które objęło patronat honorowy nad kampanią. Edukatorzy rozdawali broszury edukacyjne „Przewodnik po antykoncepcji czyli jak świadomie planować rodzinę" oraz zachęcali do wzięcia udziału w quizach edukacyjnych z nagrodami. Parom, które świadomie planują rodzinę, porad udzielały położne ze szkoły rodzenia przy Szpitalu na Siemiradzkiego. Najmłodsi goście kampanii mogli uczestniczyć w zabawach związanych z tematem rodziny prowadzonych przez aktora Pawła Smagałę. 

Nieświadomość i beztroska szybko może zmienić dotychczasowe życie nastolatków,  
a niekiedy nawet prowadzić do dramatów rodzinnych związanych z pojawieniem się niechcianej ciąży. Nierzadkie są sytuacje, kiedy nastolatki rodzą dzieci, a media informują  
o noworodkach podrzucanych na śmietnikach. We współczesnym świecie wiedza w tym zakresie ma szczególne znaczenie. Potwierdziły to przeprowadzone w kwietniu 2008 badania nt. postaw i zachowań seksualnych młodych Polaków* oraz badanie sytuacji młodocianych matek i młodocianych ojców w wywiadach CBOS. 

„Edukujemy młodych ludzi nt. odpowiedzialnych zachowań seksualnych poprzez uświadomienie im, że z seksem zawsze będzie wiązał się temat macierzyństwa  
i rodzicielstwa. Kampania na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa ma za zadanie promować wiedzę antykoncepcyjną oraz świadome planowanie rodziny, aby w przyszłości rodzicami stawali się ludzie dojrzali do decyzji o posiadaniu potomstwa – mówi Magdalena Bober  
z firmy Gedeon Richter Marketing Polska Sp. z o.o., która jest inicjatorem kampanii. 

„Podstawowym czynnikiem pozwalającym realizować świadome rodzicielstwo jest wiedza. Bez informacji na temat antykoncepcji i bez swobodnego dostępu do niej, nikt nie zrealizuje skutecznie swoich planów, szczególnie w tak delikatnej materii, jaką jest sfera intymna" – dodaje edukator seksualny i doradca rodzinny Małgorzata Polaska z krakowskiego oddziału Towarzystwa Rozwoju Rodziny. 

Według wyników badania CBOS* 73,2% młodych ludzi podziela opinię, że stosowanie antykoncepcji świadczy o dojrzałości i świadomym podejściu do kwestii planowania rodziny.

Inspiracją do powstania Kampanii „Kiedy 1+1=3" były niepokojące statystyki dotyczące nieodpowiedzialnych zachowań seksualnych młodych ludzi, a także niedostateczna wiedza nt. antykoncepcji w Polsce. Badania przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii Społecznej w ramach kampanii potwierdziły potrzebę edukacji w tym zakresie. 

Kolejne happeningi w ramach kampanii odbędą się w: Olsztynie (7.06),  Łodzi (14.06)  
i Poznaniu (21.06).  

Patronat honorowy nad kampanią objęli: Polskie Towarzystwo Ginekologiczne  
Towarzystwo Rozwoju Rodziny. Inicjatorem kampanii jest firma Gedeon Richter Marketing Polska Sp. z o.o. – patron świadomego rodzicielstwa. 

Więcej informacji na stronie internetowej www.swiadomerodzicielstwo.com.  

Co mówią badania opinii?

Czy i jak motywować dzieci

Nie ma jednego powodu, dla którego dziecko nie chce się uczyć i dlatego nie ma jednej prostej recepty na zmotywowanie go do nauki. Na edukację trzeba spojrzeć szerzej, w kontekście całej rodziny. Zapnijcie pasy! Ten kurs to prawdziwa szybka rodzinna edukacyjna rewolucja!

Postawy i zachowania seksualne młodych Polaków*

 • Młodzi ludzie czerpią wiedzę nt. życia seksualnego (w tym również środków

  antykoncepcyjnych) od rówieśników, kolegów – 55,4%, z Internetu – 43,9%, ze szkoły, od nauczycieli – 34,9%, z czasopism młodzieżowych – 32,6%

 • Aż 51,7% uważa, że wiedza nt. życia seksualnego (w tym również środków

  antykoncepcyjnych), jaką obecnie młodzież otrzymuje w szkole jest niewystarczająca

 • Uważają jednak, że tę wiedzę powinni im dostarczać rodzice (opiekuni) – 72,9%, szkoła – 61,6% czy lekarz lub farmaceuta – 35,7%
 • Trzy czwarte przyznało, że lekcje wychowania seksualnego powinny być obowiązkowe
 • 79,9% młodych respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że brak wiedzy nt. życia seksualnego i środków antykoncepcyjnych jest główną przyczyną przypadkowych ciąż nastolatek
 • 73,2% podziela opinię, że stosowanie antykoncepcji świadczy o dojrzałości  
  i świadomym podejściu do kwestii planowania rodziny

 

Sytuacja młodocianych matek**

 • Większość uczestniczek badania przyznała z perspektywy czasu, że ich wiedza na temat życia seksualnego i środków antykoncepcyjnych nie była wystarczająca
 • Młodociane matki przyznały, że mimo podstawowej wiedzy na ten temat nie umiały połączyć jej z praktycznym zastosowaniem albo mówiły, że brakowało im wyobraźni bądź poczucia odpowiedzialności
 • Większość kobiet zaszła w ciążę dość szybko od momentu rozpoczęcia współżycia seksualnego (w okresie do 6 miesięcy), zdarzało się to również u progu inicjacji seksualnej
 • Choć pojawienie się dziecka kobiety oceniały pozytywnie, głównie ze względu na zwiększenie mobilizacji życiowej, to wspomniały też o problemach i trudnościach,  
  o których wcześniej nie pomyślały
  :  trudność godzenia nauki z zajmowaniem się dzieckiem; zakończenie edukacji na niższym poziomie niż chciałyby; nowe obowiązki  
  i odpowiedzialność; radykalna zmiana trybu życia, brak czasu na wiele innych rzeczy, brak życia towarzyskiego; brak umiejętności ułożenia sobie życia z ojcem dziecka wynikającej  
  z niedojrzałości; żal, że dziecko nie ma lepszego biologicznego ojca
 • Prawie wszystkie uczestniczki badania uważają, że dziewczyny powinny być lepiej poinformowane o życiu seksualnym. Wg nich najważniejsza rola w tym zakresie przypadać powinna rodzicom, zwłaszcza matce oraz szkole, gdzie lekcje powinny być obowiązkowe. Wiedza dostarczana w szkole jest niewystarczająca
 • Z perspektywy doświadczeń gdyby mogły cofnąć czasrozpoczęłyby współżycie seksualne później albo – jeśli rozpoczęłyby w tym samym wieku – stosowałyby środki antykoncepcyjne

 

Sytuacja młodocianych ojców***

 • Zdecydowana większość uczestników badania odpowiedziała z perspektywy czasu, że stosowałaby środki antykoncepcyjne lub skłoniła partnerkę do ich stosowania, ale połowa z nich, że nie przesunęłaby wieku inicjacji seksualnej na później, przy czym niewiele mniej liczna grupa zdecydowałaby się na taki krok
 • Młodociani ojcowie przyznali, że źródłem edukacji seksualnej młodych Polaków są: Internet, rówieśnicy i starsi koledzy/koleżanki oraz media, co pozostaje w kontraście do pożądanych źródeł wiedzy na ten temat – edukować powinni przede wszystkim rodzice, szkoła i lekarze (ginekolodzy, seksuolodzy), psychologowie; bardzo istotny jest dla nich profesjonalizm i fachowość w przekazywaniu wiedzy, gdyż rówieśnicy nie są traktowani jako osoby wiarygodne, podobnie jak Internet i media
 • Większość respondentów jest przekonana, że lekcje wychowania seksualnego  
  w szkole powinny być obowiązkowe
   z naciskiem na konsekwencje podjęcia współżycia seksualnego
 • Według uczestników badania młodzi ludzie w Polsce nie są wystarczająco poinformowani o życiu seksualnym człowieka i chociaż źródeł informacji jest coraz więcej to są one niepełne i brakuje im umiejscowienia w szerszym kontekście (społecznym, emocjonalnym), a także brakuje im poważnego traktowania
 • Najważniejszymi, najczęściej wymienianymi przez respondentów sposobami zapobiegania obawom związanym z podjęciem współżycia seksualnego są edukacja i stosowanie środków antykoncepcyjnych
 • Ciąża partnerki spowodowała, że pojawiły problemy emocjonalne: prawie połowa potrzebowała wsparcia psychicznego w tym czasie oraz inne problemy takie jak: dotkliwe poczucie utraty wolności, poczucie bezsilności, rezygnacja z planów życiowych i rozrywek, zapewnienie warunków materialnych rodzinie, połączenie nauki z pracą, zaakceptowanie „ojcostwa"

 
 

* Badanie CBOS przeprowadzone na potrzeby Kampanii na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa „Kiedy 1+1=3",, kwiecień 2008, reprezentatywna próba ogólnopolska 495 osób w wieku 13-21 lat

** Badanie CBOS przeprowadzone na potrzeby Kampanii na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa „Kiedy 1+1=3",, kwiecień 2008, wywiady pogłębione z 30 młodocianymi matkami z różnych regionów Polski, 14 kobiet urodziło w ciągu ostatnich 12 miesięcy,  
6 nie później niż 5 lat temu, 5 ponad 5 lat temu i 10 ponad 10 lat temu.

***Badanie CBOS przeprowadzone na potrzeby Kampanii na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa „Kiedy 1+1=3", marzec/kwiecień 2009, wywiady pogłębione z 30 młodocianymi ojcami z różnych regionów Polski, 7 mężczyzn zostało ojcami w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 5 mężczyzn nie później niż 5 lat temu, 5 ponad 5 lat temu i 13 ponad 10 lat temu. 

311 ocen
4.98
dodaj ocenę
×

Autor tekstu : Kamila Waleszkiewicz

zapis na newsletter - prezent
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie
zapis na newsletter - prezent