Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej – lekcje muzealne

Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej – lekcje muzealne

Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej - lekcja muzealna

Zapraszamy do udziału w zajęciach w ramach lekcji języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji regionalnej oraz czytelniczej i medialnej. 

Prosimy o telefoniczną rezerwację pod nr 537 462 100

 

 • Oferta specjalna

W związku z przypadającą w 2015 roku 110 rocznicą strajku szkolnego, przygotowaliśmy poświęcone mu półtoragodzinne zajęcia, zatytułowane „Strajk szkolny 1905 roku w Łodzi”. Oprócz przekazywania historycznych wiadomości, przygotowano prezentację multimedialną, przedstawiającą min. ciekawe zabytki ze zbiorów Muzeum, które dokumentują szkolną rzeczywistość w zaborze rosyjskim w końcu XIX i na początku XX wieku oraz ukazują zmiany, jakie zaszły w tym zakresie w wyniku wspomnianego strajku. Zajęcia przeznaczone są głównie dla uczniów szkół ponadpodstawowych, ale w razie zapotrzebowania mogą być też przystosowane dla uczniów starszych klas szkół podstawowych. W części warsztatowej proponujemy podjęcie próby kaligrafowania według dawnych wzorów alfabetu rosyjskiego.

 • Lekcje muzealne:

 1. Kaligrafia – sztuka pięknego pisania
  Znaczenie kaligrafii w dawnej edukacji szkolnej i życiu ludzi; prezentacja i ćwiczenie technik kaligrafii; zajęcia sugerowane dla klas III-IV szkoły podstawowej; czas trwania zajęć 60 min.
 2. Z dziejów książki – jak dawniej tworzono i zdobiono księgi
  Prezentacja różnych form książek oraz metod ich tworzenia; ćwiczenia w kopiowaniu i malowaniu inicjałów wzorem średniowiecznych mnichów; zajęcia sugerowane dla klas V – VI szkoły podstawowej; czas trwania zajęć 90 min.
 3. Od piktogramu do alfabetu – krótka historia pisma
  Prezentacja dziejów pisma od jego początków do współczesności; zajęcia sugerowane dla kl. V i VI SP oraz kl. I gimnazjum, kl. I liceum; czas trwania zajęć 90 min.
 4. Z tornistrem przez lata – dzieje uczniowskiego plecaka
  Prezentacja zmieniającej się szkolnej rzeczywistości przez pryzmat zmian w wyposażeniu tornistra: przybory szkolne, zeszyty, podręczniki na przestrzeni ostatnich stu lat; zajęcia adresowane do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów; czas trwania zajęć 60 min.
 5. Kiosk z gazetami, czyli badawczy przegląd prasy
  Zajęcia poświęcone prasie: zarys historyczny, klasyfikacja prasy, elementy składowe gazety; charakterystyka porównawcza wybranych tytułów; zajęcia adresowane dla uczniów gimnazjów; czas trwania zajęć 90 min.
 6. Szkolnictwo łódzkie w XIX i XX wieku
  Prelekcja poświęcona dziejom szkolnictwa w Łodzi w kontekście ewolucji oświaty polskiej; zajęcia adresowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i
  studentów wyższych uczelni; czas trwania zajęć: 90 min.
 7. Reklama prasowa z czasów naszych dziadków i dziś
  Rodzaje i funkcje reklamy; analiza reklam prasowych z różnych epok; psychologiczne aspekty reklamy; zajęcia adresowane do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. czas trwania zajęć: 90 min.
 8. W dawnej szkole
  Prezentacja najciekawszych eksponatów ze zbiorów Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej – WZS PBW. Lekcja muzealna adresowana do wszystkich etapów kształcenia.
 9. Pinokio i jego „ożywieni” przyjaciele.
  Zajęcia opracowane z myślą o uczniach klas IV-VI szkoły podstawowej, równie dobrze sprawdzają się dla klas młodszych. Obejmują min. fragmenty filmu animowanego wg. powieści C. Collodiego. Proponujemy zajęcia plastyczne z elementami dramy i ćwiczeniami na wyobraźnię; czas trwania zajęć 90 min.
 10. Bliżej Chopina czyli wszystko, co o Jego życiu i twórczości wiedzieć powinniśmy.
  Zajęcia warsztatowe przybliżające życie i twórczość Kompozytora, realia czasów w jakich żył. Proponujemy także wspólną zabawę w „muzykowanie”. Spotkania zostały przygotowane z myślą o uczniach klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjalistach, ale w razie zapotrzebowania chętnie dostosujemy je także do możliwości percepcyjnych innych grup wiekowych.
 11. Podróżujemy z Tuwimem
  Przedstawienie najważniejszych faktów, dotyczących życia i twórczości poety (w szczególności jego związki z Łodzią).
  Klimat poezji Tuwima przybliżą fragmenty wybranych wierszy oraz piosenek opartych o jego teksty. W części warsztatowej zaproponujemy zabawy dydaktyczne angażujące wyobraźnie uczniów oraz rozwijające ich umiejętności plastyczne. Dodatkowym atutem zajęć jest wykorzystywanie elementów pantomimy oraz dramy.
  Lekcja została przygotowana w głównej mierze dla dzieci z klas IV i V szkoły podstawowej, choć – w miarę potrzeb – może zostać dostosowana dla innych grup wiekowych, czas trwania zajęć 90 min
 12. Tradycje świąteczne i noworoczne.
  Proponujemy okolicznościowe, półtoragodzinne, zajęcia (od początku grudnia 2015 do końca lutego 2016 roku) skierowane do różnych grup wiekowych – od przedszkolaków do studentów Uniwersytetu III Wieku. W trakcie spotkania w Muzeum zapoznajemy zainteresowane grupy z historią i tradycjami zwyczajów bożonarodzeniowych oraz noworocznych, pokazujemy poświęcone im fragmenty filmów dokumentalnych oraz zachęcamy, by w nastroju świątecznych kolęd własnoręcznie wykonać nieskomplikowane choinkowe i karnawałowe ozdoby.

Zobacz też ofertę lekcji tematycznych z edukacji czytelniczej i medialnej

Uwaga: zajęcia dostosowujemy do możliwości percepcyjnych uczestników, (także dla innych niż sugerowane grup wiekowych).

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie