UD

Muzeum Tradycji Niepodległościowych Oddział Radogoszcz – lekcje muzealne

Muzeum Tradycji Niepodległościowych - lekcja muzealna

LEKCJE MUZEALNE

 

„Radogoszcz 1939 – 1945 – historia więzienia”

Celem lekcji muzealnej będzie zapoznanie młodzieży z historią więzienia radogoskiego oraz traumatycznymi przeżyciami więźniów. Zwiedzający będą mogli obejrzeć fotografie i dokumenty z okresu funkcjonowania więzienia jak również rzeczy osobiste więźniów (nadpalone fotografie rodzinne, książeczkę do nabożeństwa, futerał na okulary, medaliki).

Uzupełnieniem lekcji będzie pokaz filmu dokumentalnego o więzieniu radogoskim.

Zajęcia połączone będą ze spacerem na pobliski cmentarz św. Rocha, gdzie spoczywają ofiary masakry styczniowej 1945 r.

„Łódź i Ziemia Łódzka w okresie okupacji hitlerowskiej 1939 – 1945”

Lekcja muzealna zostanie przeprowadzona w oparciu o komentarz, który zapozna uczestników z losami mieszkańców okupowanego miasta, w oparciu o materiały archiwalne, ikonograficzne i muzealia znajdujące się na ekspozycji stałej. Uzupełnieniem lekcji będzie pokaz filmu dokumentalnego o więzieniu radogoskim.

„Robotnicy przymusowi III Rzeszy”

Celem lekcji będzie zapoznanie uczestników z tragicznymi dziejami Polaków wywiezionych i zmuszanych do pracy na rzecz III Rzeszy, poprzez komentarz połączony z prezentacją dokumentów, fotografii oraz muzealiów, znajdujących się na ekspozycji stałej.

„Formy eksterminacji narodu żydowskiego i cygańskiego na podstawie getta łódzkiego i obozu cygańskiego w Łodzi 1940 – 1944”

Młodzież zapozna się z genezą powstania getta w Łodzi, jego strukturą, funkcjonowaniem oraz nieludzkimi warunkami życia jego mieszkańców, na podstawie fragmentu wystawy stałej.

„Sowieckie obozy jenieckie (Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków)”

Lekcja dotyczy losów polskich oficerów i żołnierzy, którzy po agresji sowieckiej na wschodnie ziemie Rzeczpospolitej, 17 września 1939 r., dostali się do niewoli i przebywali w obozach jenieckich a następnie zostali rozstrzelani przez NKWD w kwietniu 1940 r.

„Funkcjonowanie obozu dla dzieci i młodzieży przy ul. Przemysłowej i w Dzierżąznej 1941 – 1945”

Lekcja przedstawia historię obozu dla nieletnich w Łodzi i jego filii w Dzierżąznej. Główny nacisk zostanie położony na tragiczny los polskich dzieci oraz okrutne metody stosowane przez niemieckich oprawców.

Uzupełnieniem będzie prezentacja multimedialna ikonografii, archiwaliów i muzealiów pochodzących ze zbiorów Muzeum Tradycji Niepodległościowych.

 

Czas trwania lekcji muzealnych: 60 – 90 minut

 

SPOTKANIA HISTORYCZNE

 

Cykl spotkań historycznych „Świadkowie historii mówią…” z udziałem byłego więźnia pana Donata Doliwy oraz pana Mieczysława Góry wicedyrektora Muzeum.
Celem spotkania z p. Donatem Doliwą będzie zapoznanie uczestników z tragicznymi losami naocznego świadka, który przeżył więzienny koszmar, a traumatyczne wspomnienia pozostaną na zawsze w jego pamięci. Głównym punktem będzie komentarz byłego więźnia, uzupełniony dokumentalnym filmem o więzieniu radogoskim. Dla młodzieży obcowanie ze świadkiem historii jest ogromnym przeżyciem emocjonalnym, kształtującym poczucie empatii, a dla nauczycieli stanowi ważne uzupełnienie pracy wychowawczej i dydaktycznej.
Spotkanie z p. Mieczysławem Górą dotyczy badań archeologiczno – ekshumacyjnych prowadzonych w Kijowie – Bykowini miejscu pochówku ofiar NKWD z lat 1937 – 1941.
Podczas prelekcji uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z wynikami badań międzynarodowego zespołu specjalistów.

Uzupełnieniem będzie pokaz wybranych, unikatowych slajdów i filmów dokumentalnych, dotyczących omawianych zagadnień.

 

Prosimy o zgłaszanie telefoniczne lub e-mailowe grup młodzieży oraz indywidualnych osób minimum 3 dni przed planowaną wizytą:

e-mail radogoszcz@muzeumtradycji.pl

tel. 42 655 36 66

Zajęcia odbywają się przy ul. Zgierskiej 147.

263 ocen
4.98
dodaj ocenę
×
zapis na newsletter - prezent
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie
zapis na newsletter - prezent