zajęcia dla rodziców z małymi dziećmi

wtorek 12.04.2011 do czwartek 12.05.2011

zajęcia dla rodziców z małymi dziećmi

Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” wspólne zajęcia dorosłych i dzieci mają na celu tworzenie bezpiecznych i inspirujących warunków rozwojowych dla najmłodszych dzieci oraz wspieranie rodziców i opiekunów w ich roli rodzicielskiej.

„Wystarczy, że dana jest nam szansa, 
abyśmy mogli stać się tym, kim chcemy…”
Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” jest organizacją pozarządową działającą w formule stowarzyszenia od 1992 r. Nasze zainteresowania programowe od lat skupiają się wokół dziecka i jego najbliższego środowiska wychowawczego (domu, przedszkola, szkoły).
Misją naszego Stowarzyszenia jest: Wspieranie rozwoju dziecka i jego rodziny.
Za nasz priorytet uważamy dać szansę każdemu dziecku. Dać szansę tzn. odkryć w dziecku to, co niepowtarzalne – jego własne zasoby i potencjał rozwojowy.
W ramach nieodpłatnego programu „Rodzinny kącik” dofinansowanego ze środków  Miasta st. Warszawy oferujemy zajęcia dla rodzin z małymi dziećmi:
* Grupy zabawowe dla dzieci w wieku 0-18 m. ż. oraz ich opiekunów:
to wspólne zajęcia dorosłych i dzieci mają na celu tworzenie bezpiecznych i inspirujących warunków rozwojowych dla najmłodszych dzieci oraz wspieranie rodziców/ opiekunów w ich roli rodzicielskiej. 
Termin: środy godz. 11.30-13.00 lub czwartki 12.30-14.00
Rozpoczęcie zajęć: 29 marca br.
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie