nieodpłatnego programu Rodzinny kącik

poniedziałek 21.03.2011 do czwartek 14.04.2011

Klubik jest bezpiecznym miejscem dla dzieci i ich rodziców i opiekunów. Dzieci mogą rozwijać swoje indywidualne potrzeby i zainteresowania. Poczucie bezpieczeństwa zapewnia obecność rodziców czy opiekunów, stała osoba prowadząca oraz stałe komponenty zajęć.

Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” jest organizacją pozarządową działającą w formule stowarzyszenia od 1992 r. Nasze zainteresowania programowe od lat skupiają się wokół dziecka i jego najbliższego środowiska wychowawczego (domu, przedszkola, szkoły).
Misją naszego Stowarzyszenia jest: Wspieranie rozwoju dziecka i jego rodziny.
Za nasz priorytet uważamy dać szansę każdemu dziecku. Dać szansę tzn. odkryć w dziecku to, co niepowtarzalne – jego własne zasoby i potencjał rozwojowy.
W ramach nieodpłatnego programu „Rodzinny kącik” dofinansowanego ze środków       Miasta st. Warszawy oferujemy zajęcia dla rodzin z małymi dziećmi:
* Klubik Mamy i Malucha dla dzieci w wieku 1,5- 3 lata
jest bezpiecznym miejscem dla dzieci i ich rodziców/opiekunów. Dzieci mogą rozwijać swoje indywidualne potrzeby i zainteresowania. Poczucie bezpieczeństwa zapewnia obecność rodziców czy opiekunów, stała osoba prowadząca oraz stałe komponenty zajęć. Niejednokrotnie zajęcia w Klubikach są dla nich pierwszą okazją do nabywania prawidłowych kontaktów społecznych i korzystania z zajęć edukacyjnych.
W miłej i przyjaznej atmosferze, pod okiem doświadczonego pedagoga proponujemy:                                               – Zabawy grupowe uczące współpracy z rówieśnikami
– Zajęcia plastyczno-techniczne rozwijające aktywność twórczą dziecka
– Zabawy muzyczno-ruchowe wspierające rozwój psychofizyczny dziecka 
Termin: środy  godz. 9.00-11.00 lub czwartki 10.00-12.00
Rozpoczęcie zajęć: 9 marca br.
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie