UD

Moje zdrowie – mój skarb. Turniej wiedzy o zdrowiu

Scenariusz przedszkole zdrowy styl życia przedszkole
Cele główne:
– kształtowanie właściwych nawyków dbania o zdrowie,
– czerpanie radości ze wspólnej zabawy;

Cele:
uczeń:

– rozumie znaczenie aktywności ruchowej, higieny osobistej i czystości dla zachowania zdrowia,
– zna zasady zdrowego i prawidłowego odżywiania się,
– integruje się z innymi uczestnikami zajęć,
– zna zasady zdrowej rywalizacji,
– współdziała w grupie;

Metody: pogadanka, problemowa, praktycznego działania;
Formy: grupowa, zespołowa, indywidualna;
Pomoce dydaktyczne: „magiczny talerz” z próbkami do degustacji ( jajko na twardo, mandarynka, cytryna, papryka, jabłko, chipsy, gotowany ziemniak, winogrono, czekoladowy cukierek, itp.), łyżki, styropianowe jajka, pachołki, opaska na oczy, 4 kopert z krzyżówkami, 4 kopert z hasłami (kalambury), nagrody,  dyplomy, certyfikaty, kosz z owocami, tablica do punktacji, markery, aparat fotograficzny;

Dzieci podzielone na 4 grupy (4 osoby w grupie).
Po skończonej konkurencji każda drużyna otrzymuje odpowiednią ilość punktów:
I miejsce – 4 punkty.
II miejsce – 3 punkty.
III miejsce – 2 punkty.
IV miejsce – 1 punkt.

Przebieg zajęć:

1. Powitanie dzieci – „Iskierka radości”
Dzieci stoją w kole. Prowadząca przekazuje „iskierkę radości” (uścisk dłoni wraz z uśmiechem) wypowiadając słowa:
Iskierkę radości przesyłam w krąg
Niechaj powróci do moich rąk.

2. „Okrzyk i gest”.
Uczniowie w zespołach ustalają własny okrzyk i gest radości promujący ich szkołę, który będą mogły zaprezentować po każdej wygranej konkurencji.

3. „Wiem, co jem?” – rozpoznawanie produktów żywnościowych po smaku.
Dzieci z zasłoniętymi oczami, kolejno losują z ,,magicznego talerza” próbkę produktu do degustacji, którą muszą rozpoznać po smaku i określić czy należy ona do zdrowej czy niezdrowej żywności.
Za każdą prawidłową odpowiedź uzyskują 1 punkt.

4. „Ruch to zdrowie” – zabawa ruchowa.
Dzieci ustawione w 4 rzędach.
Każde dziecko pokonuje wyznaczoną trasę trzymając łyżkę z jajkiem, po czym przekazuje ją następnej osobie z drużyny. Wygrywa ta drużyna, która pierwsza pokona trasę.

5.”Kto pierwszy – ten lepszy” – krzyżówka.
Prowadzący rozdaje grupom koperty z krzyżówkami. Zadaniem dzieci jest rozwiązanie krzyżówki i podanie hasła.

KRZYŻÓWKA
1) Należy je jeść z wielkim umiarem
2) Można fiknąć kozła” na jego skórce
3) Najczęściej produkuje się go z wątroby rekina
4) Piją je dzieci i dorośli, wzmacnia kości
5) Ulubiony pojazd kolarzy
6) Psują się gdy ich nie myjesz
7) Najważniejszy posiłek dnia
8) … to zdrowie
9) Czasami płyną z nich łzy
10) Są źródłem mnóstwa witamin
11) Dzięki tej czynności będziesz mieć czyste, pachnące ciało
12) Bez niego trudno ułożyć piękna fryzurę

Depresja dzieci i młodzieży - kurs online

6. „Zdrowe kalambury”.
Dzieci otrzymują w kopertach hasła, które za pomocą ruchu i gestu przedstawiają pozostałym drużynom (zał.2). Wygrywa ta drużyna, która udzieli najwięcej prawidłowych odpowiedzi. Gotowość do odpowiedzi drużyny sygnalizują uderzeniem pałeczką w tamburyn. Decyduje kolejność uderzenia.

7.”Energetyczne puzzle”.
Zadaniem każdej drużyny jest ułożenie puzzli z podpisami (zał. 3).
Wygrywa drużyna, która najszybciej ułoży puzzle.

8. „Ubieranie na mroźną zimę” – zabawa zręcznościowa.
Dzieci dobierają się w pary. Jedno z nich ma zawiązane oczy. Dziecko z zawiązanymi oczami ubiera w przygotowane rzeczy (kurtka, szalik, czapka, rękawiczki) swojego kolegę z pary.
Zmiana ról.

9.Podsumowanie konkursu. Rozdanie nagród, dyplomów i certyfikatów „Umiem dbać o swoje zdrowie”.

10. Wspólna fotografia.

11. „Kosz witamin”- poczęstunek.

Opracowały:
Renata Żukowska, Agnieszka Gromelska – nauczycielki Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 25 im. H. Ch. Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie

570 ocen
4.99
dodaj ocenę
×
zapis na newsletter - prezent
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie
zapis na newsletter - prezent