Weleda
Weleda Baby

Jaskinia Wierzchowska Górna w Dolinie Kluczwody

JASKINIA WIERZCHOWSKA
Jaskinia Wierzchowska ma długość około 1 km położona i położona jest w malowniczym rejonie Wyżyny Krakowskiej, niedaleko Ojcowskiego Parku Narodowego w Dolinie Kluczwody. To około 15 km od Krakowa. Dla dzieci (i nie tylko) prawdziwa wyprawa z dreszczykiem!

Położenie jaskini: Dolina Kluczwody, wieś Wierzchowie k. Białego Kościoła, gm. Wielka Wieś, woj. małopolskie (ok. 15 km na pn-zach. od Krakowa, w pobliżu trasy DK 94 w kier. Olkusza).
Parking Jaskini Wierzchowskiej Górnej – z drogi krajowej nr 94, w miejscowości Murownia, skręcamy w ulicę Dziurawiec (na wysokości sklepu meblowego). Po około 300m docieramy do oznaczonego parkingu, skąd pieszo, za znakami, udajemy się w kierunku jaskini (ok. 10 min.).

Jaskinia Wierzchowska Górna jest drugą na Jurze pod względem długości jaskinią i najdłuższą obecnie udostępnianą do zwiedzania. Jaskinia posiada trzy otwory wejściowe. Przed dolnymi wylotami znajduje się taras utworzony z materiału namuliska, które niegdyś wyścielało jaskinię i zostało rozkopane i wywiezione w czasie prac poszukiwawczych w drugiej połowie XIX wieku. Znaleziono w nim wiele kości zwierząt żyjących w epoce lodowcowej [plejstocenie], a także ślady bytności człowieka z epoki neolitu. Pochodzą stąd m.in. kości niedźwiedzia jaskiniowego, z których zmontowany szkielet stanowi cenny okaz Muzeum Przyrodniczego PAN w Krakowie.

Zwiedzanie jaskini odbywa się tylko w obecności przewodnika i zajmuje około 50 minut(elektryczne oświetlenie). Warto ją odwiedzić ze względu na zawiły i urozmaicony układ korytarzy. Wewnątrz znajdują się ciekawe ekspozycje dydaktyczne, makiety dawnych mieszkańców tych terenów – niedźwiedzia, lwa, hieny oraz myśliwego z epoki paleolitu [epoka kamienia łupanego].

Przy odrobinie szczęścia [od maja do października] można spotkać również naszego pradziadka NEOLITOSA, który w sposób niekonwencjonalny ukaże realia życia ludzi epoki neolitu.

O atrakcyjności wycieczki do Doliny Kluczwody decyduje specyficzny jurajski krajobraz, na który składają się urokliwe dolinki, wznoszące się dumnie z ich zboczy ostańce skalne, jaskinie, i bogata przyroda. Najbardziej malowniczą częścią Doliny jest środkowy odcinek pomiędzy Wąwozem Zelkowskim a Gackami, o zmiennym przebiegu i jarowym charakterze, z wieloma skałkami zalesionymi na zboczach.

U wejścia do Doliny Kluczwody możemy zobaczyć, gdzie niegdyś wzdłuż potoku Kluczwody przebiegała granica pomiędzy Rosją a Austrią. Miejsce to jest oznaczone tablicą informacyjną i dwoma słupami granicznymi.

Organizator zwiedzania: MTR Marta i Tomasz Roszkiewicz s.c., ul. Rusałek 10/3, 31-521 Kraków
I, II, III, XI zwiedzanie tylko po wcześniejszej rezerwacji,
IV – weekendy w godz. 10:00 – 16:00
od 1.V – 31.VIII w godz. 10:00 – 17:00 (codziennie)
od 1.IX – 31.X w godz. 10:00 – 16:00 (codziennie)
REZERWACJA ☎ 504 298 438, 600 292 124

Wejścia odbywają się o pełnych godzinach. Szczegóły warto sprawdzać na bieżąco na stronie internetowej.

Więcej informacji: www.jaskiniawierzchowska.pl

 

630 ocen
4.97
dodaj ocenę
×
zapis na newsletter - prezent
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie
zapis na newsletter - prezent