Jaskinia Wierzchowska Górna w Dolinie Kluczwody

Jaskinia Wierzchowska Górna w Dolinie Kluczwody

JASKINIA WIERZCHOWSKA

Jaskinia Wierzchowska ma długość około 1 km położona i położona jest w malowniczym rejonie Wyżyny Krakowskiej, niedaleko Ojcowskiego Parku Narodowego w Dolinie Kluczwody. To około 15 km od Krakowa. Dla dzieci (i nie tylko) prawdziwa wyprawa z dreszczykiem!

Jaskinia Wierzchowska Górna jest drugą na Jurze pod względem długości jaskinią i najdłuższą obecnie udostępnianą do zwiedzania. Jaskinia posiada trzy otwory wejściowe. Przed dolnymi wylotami znajduje się taras utworzony z materiału namuliska, które niegdyś wyścielało jaskinię i zostało rozkopane i wywiezione w czasie prac poszukiwawczych w drugiej połowie XIX wieku. Znaleziono w nim wiele kości zwierząt żyjących w epoce lodowcowej [plejstocenie], a także ślady bytności człowieka z epoki neolitu. Pochodzą stąd m.in. kości niedźwiedzia jaskiniowego, z których zmontowany szkielet stanowi cenny okaz Muzeum Przyrodniczego PAN w Krakowie.

Zwiedzanie jaskini odbywa się tylko w obecności przewodnika i zajmuje około 50 minut(elektryczne oświetlenie). Warto ją odwiedzić ze względu na zawiły i urozmaicony układ korytarzy. Wewnątrz znajdują się ciekawe ekspozycje dydaktyczne, makiety dawnych mieszkańców tych terenów – niedźwiedzia, lwa, hieny oraz myśliwego z epoki paleolitu [epoka kamienia łupanego].

Przy odrobinie szczęścia [od maja do października] można spotkać również naszego pradziadka NEOLITOSA, który w sposób niekonwencjonalny ukaże realia życia ludzi epoki neolitu.

O atrakcyjności wycieczki do Doliny Kluczwody decyduje specyficzny jurajski krajobraz, na który składają się urokliwe dolinki, wznoszące się dumnie z ich zboczy ostańce skalne, jaskinie, i bogata przyroda. Najbardziej malowniczą częścią Doliny jest środkowy odcinek pomiędzy Wąwozem Zelkowskim a Gackami, o zmiennym przebiegu i jarowym charakterze, z wieloma skałkami zalesionymi na zboczach.

U wejścia do Doliny Kluczwody możemy zobaczyć, gdzie niegdyś wzdłuż potoku Kluczwody przebiegała granica pomiędzy Rosją a Austrią. Miejsce to jest oznaczone tablicą informacyjną i dwoma słupami granicznymi.

Opiekę nad Jaskinią oraz organizacją ruchu turystycznego od 1991 roku sprawuje: Biuro Usług Turystycznych GACEK ul. Wł. Bandurskiego 16/11 31-515 Kraków

tel.: tel./fax 012 411-07-21

 http://www.gacek.pl

Dojazd:

Samochodem osobowym, autokarem od strony Krakowa, Katowic, Olkusza drogą nr 94, we wsi Biały Kościół zjazd w kierunku Zabierzowa, następnie w pierwszą w prawo asfaltową drogą w kierunku wsi Wierzchowie, gdzie znajduje się plac postojowy dla samochodów, dalej pieszo wg. znaków (ok. 10 min.). Środkami komunikacji publicznej PKS Kraków – Olkusz do przystanku Murownia, skąd pieszo ok. 10 min.

 

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo! wybierz eBook dla siebie