VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

Ogród Jordanowski Nr 2 organizuje VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY –PISANKA 2019” . Do współpracy zaprasza szkoły, placówki pozaszkolne i osoby indywidualne.

Pielęgnując polskie tradycje wielkanocne, zachęcamy do pracy twórczej przy wykonaniu pisanek przez dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat. Praca musi mieć kształt jajka, wielkość dowolna, ozdobionego w oryginalny sposób przy zastosowaniu dowolnej techniki.

Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

* od 5 do 8 lat
* od 9 do 12 lat
* od 13 do 16 lat

Dodatkowo zostanie przyznana specjalna nagroda – GRAND PRIX w kategorii tradycyjna pisanka wielkanocna. Sponsorem nagrody jest Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie.

Prace konkursowe można składać osobiście w siedzibie lub wysłać pocztą do dnia 10 kwietnia 2019 r. do godziny 19.00 na adres:

OGRÓD JORDANOWSKI NR 2

UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 30 A, 60-561 POZNAŃ

z dopiskiem „PISANKA 2019”

Autorzy zwycięskich prac zostaną powiadomieni o wyniku konkursu.

W sobotę, 13 kwietnia 2019 r. o godz. 12 00 zostaną rozdane dyplomy wraz z nagrodami rzeczowymi, uroczystości towarzyszyć będzie wystawa wszystkich prac konkursowych i występ wychowanków OJ nr 2. Szkoła / placówka która, dostarczy największą ilość prac konkursowych zostanie wyróżniona dyplomem.

Zapraszam do wzięcia udziału i zapoznania się z regulaminem konkursu. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 61 847 36 27 oraz na stronie www.oj2poznan.pl

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie