VI Ogólnopolski  Konkurs  Plastyczny – Tradycje wielkanocne. Pisanka 2018

Ogólnopolski  Konkurs  Plastyczny – Tradycje wielkanocne. Pisanka 2018

Ogród Jordanowski Nr 2 organizuje  VI Ogólnopolski  Konkurs  Plastyczny – „Tradycje wielkanocne  – Pisanka 2018” .  Do współpracy zapraszamy szkoły, placówki pozaszkolne i osoby indywidualne.

Pielęgnując polskie tradycje wielkanocne, zachęcamy do pracy twórczej przy wykonaniu pisanek przez dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat. Praca musi mieć kształt jajka, wielkość dowolna, ozdobionego w oryginalny sposób  przy zastosowaniu  dowolnej techniki.
Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
od 5 do 8 lat
od 9 do 12 lat
od 13 do 16 lat
W tym roku zostanie przyznana specjalna nagroda – Grand Prix w kategorii tradycyjna pisanka wielkanocna. Sponsorem nagrody jest Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie.

Wyróżnione prace zostaną pokazane na Jarmarku Wielkanocnym w dniach 24-25 marca w Szreniawie w godz. 11:00 – 17:00  w siedzibie muzeum.

 Prace konkursowe można składać osobiście w siedzibie lub wysłać pocztą do dnia

15 marca 2018 r. do godziny 19.00  na adres:

Ogród  Jordanowski  Nr 2, Przybyszewskiego 30 a, 60-561 Poznań

z dopiskiem „Pisanka 2018″                                                                                  

Autorzy zwycięskich prac zostaną powiadomieni o wyniku konkursu.

W sobotę,  17 marca 2018 r. o godz. 12 00 zostaną rozdane dyplomy wraz z  nagrodami rzeczowymi, uroczystości towarzyszyć będzie wystawa wszystkich prac konkursowych. Szkoła / placówka która, dostarczy największą ilość prac konkursowych zostanie wyróżniona dyplomem.

Zapraszam do wzięcia udziału i zapoznania się  z regulaminem konkursu. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 61 847 36 27  
Osoba odpowiedzialna za projekt Agnieszka Szcześniak.

 

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie